Středočeské
Zelenenoviny.cz

CHKO Křivoklátsko slaví 43 let

22.2.2022 | CHKO Křivoklátsko

V lednu tohoto roku oslavila CHKO Křivoklátsko již 43. narozeniny. Kraj kolem řeky Berounky s rozmanitými druhy stromů má svou specifiickou atmosféru. Přijeďte na výlet. 


Kraj Oty Pavla, CHKO Křivoklátsko, si dnes připomeneme proto, že právě slaví 43 let . Jedinečnost zdejší krajině dodává kaňon řeky Berounky, skály a suťoviska, stepi, lesy i neprostupná údolí. Najdete tu největší lesní komplex ve vnitrozemí České republiky s nebývale pestrým složením stromů. Příroda je tu natolik výjimečná, že se zvažuje vyhlášení národního parku Křivoklátsko. To se dokonce dostalo i do programového prohlášení vlády. Zda se tak stane, hodně záleží na místních samosprávách. 

Bohatství a zachovalost celé oblasti je podmíněno mnoha přírodními prvky i historickými souvislostmi. Mezi nejdůležitější patří velká členitost terénu Křivoklátské vrchoviny, pestrá geologická stavba, údolní fenomén řeky Berounky, různorodá orientace stanovišť ke světovým stranám, typy půd, klimatické podmínky i historický vývoj osídlování. Strmé a nepřístupné stráně údolí řeky Berounky jsou kryty přirozenými lesními porosty, místy prostupují skalní výchozy s typickou teplomilnou florou a faunou. Vodní tok vymodeloval za dlouhá tisíciletí v horninovém podkladu hluboké, místy až kaňonovité údolí a přítomnost řeky tu způsobuje teplejší mezoklima. Naproti tomu oboustranné přítoky Berounky vytváří úzce zaříznutá údolí, na jejichž dno jen ztěží pronikají sluneční paprsky, zvláště pak v letních měsících, kdy se uzavírá klenba listnatého lesa. Teplota na dně údolí je po většinu roku velmi nízká, což odpovídá podmínkám podhorských až horských území. Teplotní inverze, pro Křivoklátsko typický jev, je jednou z hlavních příčin vysoké druhové rozmanitosti zdejší přírody.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: CHKO Křivoklátsko

Zdroj foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz