Středočeské
Zelenenoviny.cz

Praha-východ

U Velkých Popovic se v sobotu sázely stromy

15.2.2022 | Blizkprirode.cz

Ovocný sad Pod Dubinami se nachází v přírodním parku Velkopopovicko jižně od osady Dubiny (49.8878803N, 14.6555008E). Kromě samotné výsadby tu bylo vytvořeno odpočinkové místo ve formě lavičky z třešňového kmene a informační tabule. více …


Komunitní chov zvířat v Říčanech

1.6.2021 | město Říčany

Ekocentrum Říčany, působí v Říčanech od roku 2003. Jeho posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Členové spolku prosazují uplatňování zásad udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Spolek zajišťuje mnoho ekologických akcí - mimo jiné i komunitní chov zvířat.  více …


Litolská svodnice je čistá

4.11.2020 | AOPK ČR

Litolská svodnice už podle názvu svádí vodu z blízkého okolí do Labe. Vodní tok je dlouhý několik kilometrů, začíná u mostku směrem na Ostrou a vlévá se v Litoli do Labe. Před rokem bylo místo rekultivováno, zmizel prales z náletových dřevin, kolem vznikly mokřady a tůně. Místo bylo vyčištěno a nyní se ukázaly první kladné přínosy - potvrdil se zde výskyt ohrožené ryby Piskoře pruhovaného.  více …


Cyklostezka z Mnichovic do Kolovrat

21.10.2020 | město Říčany

Cyklostezka a in-line dráha vede z Kolovrat podél Říčanského potoka k Mlýnskému rybníku, městem pak k zimnímu stadionu. Odtud podél skautské klubovny a říčanských rybníků do Světic a pokračovat bude do Mnichovic. Příprava cyklostezky byla koordinována s dalšími dotčenými obcemi a městy. Kromě Říčany jsou to Praha - Kolovraty, Světice, Strančice, Všestary a Mnichovice. V říjnu 2020 se cyklostezka slavnostně otevřela veřejnosti.  více …


Minigolf na Marvánku

1.10.2019 | město Říčany

Říčanský rekreační prostor v blízkosti rybníku Marvánek, který byl nedávno odbahněn a okolí upraveno, se rozrostl o nové, devítijamkové, golfové hřiště. Jde o projekt, odhlasovaný občany města v rámci 2.ročníku participativního rozpočtování.  více …


Floristický park v Říčanech

7.12.2018 | Náš region

Centrální prostor Říčan v ulici Kozinova ležel dlouho ladem. Před časem byly v rámci urbanistické akce z prostoru vykáceny mohutné topoly a vedení města dalo slib, že zeleň do oblasti vrátí. Na konci října tohoto roku svůj slib splnilo a slavnostně otevřelo nový park Václava Havla. více …


Výdej nádob pro ukládání papíru a plastu zdarma

6.12.2018 | Město Český Brod

Český Brod rozšířil řady měst, vydávajících zdarma svým občanům nádoby na třídění recyklovatelného odpadu. Sběrné nádoby o obsahu 240  litrů na papír a plast usnadní třídění domácího odpadu.  více …


Lesní tělocvičny ve Středních Čechách

5.12.2018 | Lesy ČR

Na místě torza dětského hřiště v Klánovickém lese a dále u lesní cesty Dřínov ve Zlosyňském háji vybudovaly Lesy České republiky houpadla, malovací domek, balanční prolézačky nebo třeba šplhací totem. Nechybí ani lavičky pro rodiče.  více …


Město Úvaly ekologicky využije skládku ke stavbě Parku Vinice

15.8.2018 | Úvaly

Díky jednomu občanovi vyroste nový Park Vinice ve městě Úvaly. Už se nemohl dívat na devastující místo ve svém okolí a rozhodl se jednat. Zasadil se o vznik nového místa, kam si lidé budou moci nejen přijít zarelaxovat, ale i uspořádat piknik, zacvičit si, pohrát s dětmi a naučit se něco o přírodě. více …


Inteligentní veřejné osvětlení v Jesenici

9.8.2018 | Město Jesenice

Světelný smog, jak se populárně označuje rušivé noční osvětlení, má negativní vliv na volně žijící živočichy, zejména na hmyz, ptáky a noční lovce. Ovlivňuje i rostliny, jako například růst stromů, a v neposlední řadě má negativně zdravotní vliv na nás, na lidi. Světelné znečištění představuje riziko ekologické, zdravotní i bezpečnostní, ochuzuje nás o pohled na noční hvězdnou oblohu, a stojí množství peněz i energie. S touto problematikou se rozhodlo bojovat město Jesenice, které na konci července 2018 dokončilo instalaci části veřejného osvětlení se speciálním filtrem modrého světla s regulací a koridorovým svícením. Díky LED technologii je osvětlení zároveň ekonomicky úsporné. více …


FILTRYvody.cz