Středočeské
Zelenenoviny.cz

Praha-západ

CHKO Křivoklátsko slaví 43 let

22.2.2022 | CHKO Křivoklátsko

V lednu tohoto roku oslavila CHKO Křivoklátsko již 43. narozeniny. Kraj kolem řeky Berounky s rozmanitými druhy stromů má svou specifiickou atmosféru. Přijeďte na výlet.  více …


Školní tůň u Chýnic

7.2.2022 | ČSOP

Letošní svátek mokřadů, připadající jako každý rok na 2. února, opět zacílit pozornost veřejnosti na význam mokřadů v souvislosti s biodiverzitou, druhovou rozmanitostní a klimatickými podmínkami. Krásným příkladem obnovy mokřadů je projekt Montessori základní školy Archa a Nadačního fondu Veolia v Chýnici u Prahy. více …


Kalous pustovka na Křivoklátsku

2.1.2021 | AOPK

Kalous pustovka je světlá sova menší velikosti s krátkými pernatými oušky. Je to druh hnízdící hlavně na tundrách severní Evropy, Asie i Ameriky. Před zimou tyto sovy přelétají k jihu, v Evropě až po Středozemní moře, a v té době, od podzimu do jara, se objevují také nepříliš početně i u nás. V prosinci byla zcela náhodně zaznamenána na Křivoklátsku, tedy v místě, kde se dosud nevyskytovala.  více …


Obnovené Babické rybníky

10.12.2020 | Lesy ČR

Obec Babice leží asi 5 km od města Říčany ve Středočeském kraji. Již v roce 2017 byly zdejší rybníky vypuštěny kvůli havarijnímu stravu hrází a byla zadána zakázka na jejich revitalizaci. Nyní bylo dílo dokončeno.  více …


Srdcem Českého krasu

13.8.2020 | AOPK

Nová naučná stezka Srdcem Českého krasu začíná v obci Srbsko u Berouna a končí na soutoku potoka Kačák s řekou Berounkou. Trasa měří 9 km a částečně kopíruje již zrušenou naučnou stezku Národní přírodní rezervací Karlštejn. Najdete zde vzácné motýly, vyřezávané lavičky i téměř dvě desítky informačních tabulí.  více …


Sčítání netopýrů

13.4.2020 | CHKO Český Kras

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) vznikla v roce 1991 za účelem zlepšení spolupráce mezi odborníky a amatéry zabývající se netopýry. Posláním této nevládní organizace je koordinace ochrany a výzkumu netopýrů. ČESON shromažďuje informace a poznatky o problémech, upozorňuje na ně odpovědné orgány, navrhuje jejich řešení a vypracovává expertizy v oboru ochrany netopýrů  Výrazně se podílí na monitoringu netopýřích populací v ČR a reprezentuje státní ochranu netopýrů v tuzemsku i zahraničí. Pod jeho záštitou i letos proběhlo sčítání tohoto ohroženého živočišného druhu.  více …


Nové tůně v Brdech

26.11.2019 | CHKO Brdy

Tůně vznikají oddělením od říčních či potočních toků, syceny jsou průsakem vody z propustných vrstev nebo vodou při záplavách či velkých deštích. Charakteristikou tůní je jejich zastíněnost okolními stromy, kdy spadané listí a zetlelé rostlinné části se ukládají na dně. To se zde postupně rozkládá a vytváří u dna anaerobní materiál, skýtající ideální podmínky pro život velkého množství rostlinných i živočišných druhů a mikroorganizmů. Nezměrný význam tůní v krajině si uvědomují i v CHKO Brdy. více …


Festival Hrady CZ ekologicky

12.7.2019 | Pavla Marková

Letní kulturní festival Hrady CZ je již tradiční letní kulturní akcí - letos proběhne již jeho 15. ročník. Jako vždy se bude hrát na významných historických památkách a to v osmi různých krajích České republiky. Organizátoři letos nově zavádějí pasivní třídění odpadků a zálohované vratné kelímky na pivo.  více …


Chytrá krajina Amálie

12.7.2019 | Ekolist.cz

Základní principy konceptu Chytrá krajina jsou optimalizace hospodaření s vodou, minimalizace dopadů sucha a povodní, minimalizace eroze půdy, podpora biodiverzity, zvýšení estetické hodnoty krajiny. Centrum pro vodu, půdu a krajinu vytváří takový chytrý kus krajiny u středočeských Lán. více …


Úklid na Křivoklátsku

11.6.2019 | Agentura ochrany krajiny a přírody ČR

7. května se dobrovolníci ze společnosti DB Schenker Česká republika sešli, aby navázali na akci "Čistá Berounka 2019" a uklidili okolí řeky v úseku Roztoky - Zbečno.  více …


Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz