Středočeské
Zelenenoviny.cz

Kolínsko

Dny evropského dědictví v Kolíně

7.9.2021 | město Kolín

Zdarma nebo za symbolickou cenu se o nadcházejícím víkendu můžete podívat do památkých a zajímavých míst, která byste jindy neviděli. Můžete si prohlédnout třeba radnici, městskou vodárnu a v neposlední řadě chrám Bartolomějské návrší. Nejen kulturou je člověk živ a proto akci budou provázet mnohé doprovodné programy.  více …


Pravidelné prohlídky Práchovny

3.6.2021 | město Kolín

Rozhledna Práchovna se nachází na pravém břehu Labe, na Zálabské skále v severní části Kolína a je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Pozdně gotická věž, která byla postavena v 1. polovině 15. století (první písemná zmínka o “baště nad mlýnem podskalským” je z roku 1497) jako předsunuté opevnění kolínského hradu a severního předpolí města se vstupem na most přes Labe, je oblíbeným turistickým cílem. Od 19. června ji bude možné opět navštívit. více …


Zahrady na zelených parkánech otevřeny

20.4.2021 | město Kolín

Významná sakrální stavba města Kolína, kostel sv. Bartoloměje, je sice uzavřena, ale venkovní areál - Zahrada na zelených parkánech - je již od 1.4.2021 otevřen pro širokou veřejnost. Přijďte si i vy užít ojedinělou relaxační zónu v centru Kolína.  více …


Lžovické tůně jsou přírodní památkou

2.2.2021 | Středočeský kraj

Lžovické tůně najdeme v nivě řeky Labe, na jejím pravém břehu u města Týnec nad Labem. Nachází se zde smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem a habrolistým, jasanem ztepilým nebo úzkolistým, mokřadní olšiny, společenstva vysokých ostřic a labské tůně s vodními rostlinami, jako je např. žebratka bahenní, voďanka žabí nebo leknín bílý.  V lesích žije vzácný brouk z čeledi lesákovitých „lesák rumělkový“ a také roháč obecný. Z rostlin lze zmínit chráněný pryskyřník velký a rostliny zařazené na červený seznam cévnatých rostlin - bublinatku jižní, šmel okoličnatý, ostřici nedošáchor a další. Právě pro tato bohatství rozhodla rada Středočeského kraje o zřízení přírodní památky.  více …


Zálabská skála v novém kabátě

6.12.2019 | město Kolín

Zálabská skála není jen skalnatý masiv, který se zvedá od labského nábřeží, ale i přikrčené nízké domky nad ním a kamenné zídky v rozvlněném terénu, kde nenajdeme asfalt a dokonce ani beton. Jde o jednu z posledních lokalit, kde Kolín autenticky připomíná svou podobu z minulých století. Proto se město ve spolupráci s občanským spolkem Zálabská skála rozhodlo osobitou kolínskou lokalitu zrevitalizovat.  více …


Kolín se stará o okrasnou zeleň

26.8.2019 | Město Kolín

Město Kolín ví, že zeleň napomáhá klimatu a vytváří v městském prostředí oázy klidu a pohody. Pro své občany proto upravil nově vzniklý park v Pražské ulici, který vznikl v rámci revitalizace této ulice. Už jste se byli podívat?  více …


Kolín nabízí popelnice na plast zdarma

22.3.2019 | Město Kolín

Každou minutu se na světě prodá milion plastových lahví. Kolik se prodá igelitových pytlů nebo tašek, to světové statistiky neuvádějí, nicméně všichni si umíme představit to ohromné množství. Omezit výrobu jednorázových plastových výrobků může každý z nás tím, že je nebude kupovat. A když už se tak stane, tak je bude třídit a sbírat k recyklaci. Česká města tuto výzvu přijala a nabízí svým občanům nádoby na plasty zdarma. Kolín je jedním z nich.  více …


Hnědásek osikový se vrací do Libického luhu

14.12.2018 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Hnědásek osikový je kriticky ohroženým druhem motýla. Jeho výskyt v Čechách byl vždy svázán s Polabím, na Moravě se pak vyskytoval v mnoha různých lesních oblastech, dokonce se rozšířil i do Slezska. V 50. letech minulého století však na Moravě vyhynul zcela, v Polabí se již vyskytuje pouze v přírodní rezervaci Dománovický les. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se rozhodla o jeho návrat do další původní oblasti, a to do Libického luhu, nacházejícího se u Velkého Oseka, kde meandry Labe vytváří vhodné biotopy. více …


Kolín svým občanům rozdá nádoby na tříděný odpad

11.9.2018 | Kolín

nádobaVšichni obyvatelé s trvalým pobytem v Kolíně si mohou zažádat o nádobu na tříděný odpad. Stačí vyplnit registrační formulář. Zbývá necelých 1000 ks. více …


Kolín poskytne domácí kompostér občanům zcela zdarma, stačí se přihlásit

8.8.2018 | Kolín

Bioodpad nemusíte házet do klasického kontejneru. Lze jej dále využít. Pořiďte si kompostér a bioodpad skladujte v něm. v Kolíně je bezplatně rozdávají.  více …


Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz