Středočeské
Zelenenoviny.cz

Mladoboleslavsko

Adoptujte si zubra

29.12.2021 | Česká krajina.cz

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů, čímž se tento prostor vrátil pomyslně zpět do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců. Jako novinku nabízí přírodní rezervace možnost adoptovat si zubra, nejoblíbenějšího obyvatele rezervace.  více …


Nový park se rozšířil o nové herní prvky

25.11.2021 | město Mladá Boleslav

Nedaleko od minigolfu a mateřské školy Čtyřlístek v Mladé Boleslavi najdete Nový park - zrevitalizované hřiště pro širkovou veřejnost. Mimo repliky hradu, prolézaček a pískoviště zde nově naleznete i workoutové prvky.  více …


Mladá Boleslav rozvíjí cyklodopravu

18.11.2021 | město Mladá Boleslav

Město Mladá Boleslav ve spolupráci s automobilkou Škoda Auto nadále pomáhá rozvoji cyklodopravy. Na osmi místech byly zprovozněny nové stojany na kola, další dva převzaly také sousední Kosmonosy. Rozšíření parkovacích možností ocení mimo jiné i uživatelé sdílených kol, jejichž obliba nadále stoupá. více …


U Milovic nalezen vzácný motýl

24.8.2021 | CHKO Kokořínsko

NPP Mladá u Milovic byla vyhlášena v roce 2020. Předmětem ochrany jsou travinné a křovinné ekosystémy luk a pastvin a suchých trávníků a trávníků písčin a mělkých půd a nížinných až horských vřesovišť a lesní ekosystémy. V srpnu zde probíhal monitoring vzácných rostlin a hmyzu a byl byl oběven vzácný nález.  více …


Oprava historických rybníků na podporu Evropsky významné lokality

9.7.2021 | Vojenské lesy a statky

Evropsky významná lokalita Pěnovce u rybníka Lutovník je trvale bezlesé prameniště se silnou pěnovcovou inkrustací, kde se vyskytuje charakteristická slatiništní vápnomilná vegetace s vzácnými druhy jako je Bezkolencem modrý, Sítina slatinná, Tolije bahenní nebo třeba s bohatými porosty mechorostů r. Cratoneuron a Fissidens. Obnovené rybníky Knížecí a Lutovník na Smilovickém potoce nedaleko městysu Loučeň by zde měly pomoci zadržovat vodu.  více …


Sysli věští jaro

21.3.2021 | AOPK

Sysel, jako všichni veverkovití, je hlodavcem, dorůstajícím délky cca 20 cm. Má hustý, hnědý kožich, krátký ocas a čtyřprsté končetiny. Zimu tráví hybernací, kdy dojde ke snížení dechové a tepové frekvence a výraznému poklesu tělesné teploty. Sysel se probouzí z hybernace právě teď.  více …


Vlci na Kokořínsku

3.2.2021 | CHKO Kokořínsko

Již šestým rokem se potvrdil výskyt vlků v oblasti CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, která se rozprostírá jak ve Středočeském, tak v Libereckém kraji. Pátrání, které proběhlo na konci ledna, doložilo, že se na rozsáhlém území nachází minimálně devět vlků.  více …


Zrekonstruované rybníky

31.3.2020 | Lesy ČR

V Českém ráji byly zrekonstruovány tři rybníky - rybník Arnoštický, Saufank a V Lavičkách. Lesy České republiky tak dále naplňují  svůj dlouhodobý program Vracíme vodu lesu.  více …


Na Štěpánce budou nové stromy

1.3.2019 | Mladá Boleslav

Kůrovcová kamalamita v parku Štěpánka v Mladé Boleslavy si vyžádala masivní kácení napadených stromů. Město však již jedná s odborníky o výsadbě stromů nových, vzrostlých, které budou převezeny z nejbližšího okolí.  více …


Nové tůně v Milovicích

4.2.2019 | Naše voda

Bývalý vojenský prostor Milovice vytvořil unikátní domov pro stáda zubrů, divokých koní i praturů. V rezervaci se díky otevřenému prostoru daří i řadě vzácných živočichů, jako třeba listonoh letní a žábronožka letní. Najdeme zde širokou škálu ohrožených druhů brouků (chroustci, střevlíci, drabčíci nebo nosatci, a v neposlední řadě chrobáci, kteří jsou na trus velkých bíložravců přímo odkázáni). Rostou zde rozmanité druhy rostlin, z těch nejohroženějších hořec křížatý. Aby se vzácným živočichům i rostlinám v Milovické rezervaci dařilo, pamatují ochranářské organizace na její zvelebování.  více …


FILTRYvody.cz