Středočeské
Zelenenoviny.cz

Čistírna odpadních vod ve Slaném

9.10.2019 | město Slaný

10. září 2019 byla slavnostně spuštěna do provozu čistírna odpadních vod ve Slaném - Blahoticích po náročné rekonstrukci. Stavební práce na navýšení kapacity a modernizaci trvaly dva roky. Čistírna nyní disponuje tou nejmodernější technologií. 


Náročná rekonstrukce probíhala od listopadu 2017 do července letošního roku. Starosta města pan Martin Hrabánek říká: Jsem rád, že se do úspěšného konce podařilo dotáhnout tuto, pro Slaný významnou, investiční akci. Sluší se připomenout, že o nutnosti rekonstrukce naší ČOV se hovořilo již před více než 10 lety. Proto mě těší, že se podařilo akci zrealizovat a naše čistírna splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních vod. Zároveň dochází k navýšení její kapacity, což umožní připojení dalších obyvatel.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí. Dotace činila 56,9 mil. Kč. Ostatní náklady nesl rozpočet města. V rámci projektu došlo ke zvýšení stávající kapacity ČOV na 16 000 EO za použití nejlepších dostupných technologií, které zároveň zajistí vyšší účinnost čištění. Očekávaný denní průtok je 3 000 m/d.  Intenzifikace zahrnovala konkrétně vybudování nové usazovací nádrže, kalového hospodářství a došlo i na změnu aktivačního systému. Ostatní objekty, které se nachází v areálu čistírny odpadních vod, byly rekonstruovány, jelikož se nacházely na pokraji své životnosti.   

Čistírna odpadních vod se nachází ve Slaném, na okraji místní části Blahotice. Provoz je zaměřen na čištění splaškových odpadních vod z města a řízeně přiváděných průmyslových odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody jsou následně vypouštěny do recipientu, kterým je Červený potok.

Redakčně upraveno

Zdroj: město Slaný

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz