Středočeské
Zelenenoviny.cz

Houštěcký les v Brandýse nad Labem

4.3.2019 | pavlamar

Městský úřad Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavy upozorňuje své občany na práce v Houšteckém lese, které budou probíhat v měsících únoru a březnu 2019. Neprosperující, seschlé stromy podél lesní cesty v Houšteckém lese budou z větší části ošetřeny - 26 stromů, bohužel 4 stromy budou muset být úplně odstraněny. Celý úsek v šíři cca 2 m v okolí cesty bude ošetřen, a to vč. podrostů stromů. 


Při procházkách Houšteckým lesem, jste si mohli povšimnout několika seschlých a neprosperujících stromů podél lesní cesty za budovou KIM–IR-SEN. Vzhledem k  místu výskytu těchto poškozených stromů, došlo za dozoru odborného lesního hospodáře a renomovaného arboristy, k odbornému zpracování dokumentace: „Pěstební opatření - Doprovodná zeleň cesty H2“. Realizace ošetření stromů podél lesní cesty, tedy realizace arboristických a asanačních zásahů bude provedena v období únor – březen 2019.

Ošetření stromů bude provedeno cca v šíři 2 m od okraje lesní cesty. Zde dojde k odstranění 4 ks poškozených a suchých stromů a 26 stromů bude ošetřeno. Ošetřen bude také prorůstající podrost, kdy za výchovné probírky náletů a  zapěstování nárostů podpoříme růst a stabilitu stromů stávajících.

Cílem tohoto opatření je podpora stabilizace, dlouhodobé perspektivy vývoje lesního porostu a posílení provozní bezpečnosti dřevin rostoucích v blízkosti lesní cesty H2  a v okolí nově doplňovaných fitness prvků. Zajištění bezpečného pohybu návštěvníků a sportovních fanoušků v lese.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz