Středočeské
Zelenenoviny.cz

Kladno třídí baterie

26.8.2019 | Kladno

Z použitých baterií lze separovat železo a mangan, které se použijí v ocelářském průmyslu. Chemickou cestou lze získat zinek, nikl a kadmium. Dále získáme uhlík, mangan a oxidy zinku, které užijeme další cestou pro zpracování manganových nebo zinkových rud. Použité baterie jsou však především nebezpečným odpadem, jejich třídění je proto skutečně nutné. 


Věděli jste, že v Kladně najdete 141 veřejných sběrných míst, kde je možné odevzdat použité baterie a akumulátory? Nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na vysloužilé elektro, které mají otvor pro vhazování baterií. Ale zdaleka nejdostupnější jsou sběrná místa v obchodech, protože všechny prodejny, kde lze baterie zakoupit, musí umožnit, aby je zde lidé mohli také odevzdat k recyklaci.

Použité baterie lze donést také do sběrného dvora. Žáci a studenti ze škol zapojených do programu Recyklohraní je mohou odevzdávat ve škole a některé firmy zřizují sběrná místa pro zaměstnance na pracovišti. Možná se teď ptáte, k čemu je to dobré. Proč tolik zájmu o sběr a recyklaci něčeho tak malého, jako jsou baterie. Důvody jsou hned dva.  

Základní pravidlo zní: baterie do koše nepatří! 

Pokud použité baterie vhodíte do koše, putují do běžné popelnice a z ní na skládku nebo do spalovny. V obou případech se z nich uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty pak znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. To je první důvod. Druhým a hlavním důvodem, proč baterie třídit, je recyklace. Když baterie odnesete na sběrná místa, umožníte, aby z nich prostřednictvím recyklace byly získány druhotné suroviny. Ušetří se tím nerostné zdroje a příroda nemusí být zatěžována další těžbou. 

Ze sta kilogramů baterií lze získat 65 kilogramů surovin. 
Z tužkových baterií lze recyklací získat ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií pak také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny se poté využívají k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo hudebních nástrojů. 

Zajímavost: Recyklací 10 kg baterií získáme takové množství zinku, jaké je potřeba k výrobě mosazi pro jeden saxofon. 

V posledních letech se každoročně v České republice vytřídí přes 1 600 tun baterií, což je necelá polovina všech baterií, které se dostanou do oběhu. Druhá polovina z větší části končí ve směsném odpadu, a to je škoda.

A jak se daří třídit v Kladně? Do sběrných nádob v obchodech občané v loňském roce odevzdali 846 kg baterií, školáci pak přispěli 947 kg. 

S tříděním vám pomůže ECOCHEESE
Třídit baterie je přece snadné. Stačí jen použité baterie v rámci domácnosti odkládat stranou a čas od času odnést na jedno ze sběrných míst. S tříděním baterií vám pomůže sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na webové stránce www.ecocheese.cz. To nejbližší sběrné místo pak najdete pomocí vyhledávače na mapa.ecobat.cz.

Každá baterka, která neskončí v koši, ale je předána k recyklaci, se počítá a má smysl pro ochranu přírody.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: město Kladno

Zdroj foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz