Středočeské
Zelenenoviny.cz

Kolín nabízí popelnice na plast zdarma

22.3.2019 | Město Kolín

Každou minutu se na světě prodá milion plastových lahví. Kolik se prodá igelitových pytlů nebo tašek, to světové statistiky neuvádějí, nicméně všichni si umíme představit to ohromné množství. Omezit výrobu jednorázových plastových výrobků může každý z nás tím, že je nebude kupovat. A když už se tak stane, tak je bude třídit a sbírat k recyklaci. Česká města tuto výzvu přijala a nabízí svým občanům nádoby na plasty zdarma. Kolín je jedním z nich. 


Město Kolín se rozhodlo pro aktivní způsob adresného rozdání sběrných nádob. Tyto nádoby budou nabízeny pověřenou osobou MěÚ Kolín především v rodinných zástavbách. Společně se žlutou popelnicí bude předmětem předání i harmonogram svozů pro rok 2019 s upřesněním konkrétních svozových dní pro danou lokalitu.

Sběrnou nádobu o objemu 240 l na tříděný plastový odpad lze získat zdarma. Zájemce musí být občan s trvalým pobytem v katastru města Kolín žijící v rodinném či bytovém domě (s celkovým počtem max. 8 bytových jednotek). 

Noví zájemci, tj. ti, kteří mají zájem o „žlutou popelnici“ a dosud žádnou formou nepožádali, si ji mohou vyzvednout přímo v místě uskladnění – v areálu provozovny AVE Kolín, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, kontakt: 321 724 011, a to každé úterý a pátek v časovém rozmezí 9-14 hod. až do konce března 2019.

Pokud nebude nádoba předána v den rozvozu z důvodu nepřítomnosti potencionálního zájemce nebo se nedostane na zájemce v den probíhajícího rozvozu, i tak bude možné „žlutou popelnici“ získat a to zasláním emailu na adresu distribucezlutychpopelnice@gmail.com nebo zasláním SMS zprávy na mob. číslo 775 997 443, pro oba způsoby vždy ve formátu JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ULICE, ČÍSLO POPISNÉ, MÍSTNÍ ČÁST a MOBILNÍ ČÍSLO.

Nádoby jsou pořizovány na základě obdržené dotace z Operačního programu Životního prostředí, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003127.

Svoz tříděného odpadu bude probíhat 1 × za 21 dnů, který zajišťuje odpadová společnost AVE Kolín s.r.o.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Město Kolín

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz