Středočeské
Zelenenoviny.cz

Kolín svým občanům rozdá nádoby na tříděný odpad

11.9.2018 | Kolín

nádobaVšichni obyvatelé s trvalým pobytem v Kolíně si mohou zažádat o nádobu na tříděný odpad. Stačí vyplnit registrační formulář. Zbývá necelých 1000 ks.


Žadatelem může být občan s trvalým pobytem v katastru města Kolín žijící v rodinném či bytovém domě (s celkovým počtem max. 8 bytových jednotek). Svoz tříděného odpadu bude probíhat 1 × za 14 nebo 21 dnů.
V první a druhé vlně bylo doručeno cca 1.520 žádostí. Kapacita je omezená. V tuto chvíli zbylých cca 980 ks sběrných nádob bude rozdána dle automaticky generovaného seznamu do vyčerpání sběrných nádob. Prosíme proto občany, kteří by měli zájem o tuto sběrnou nádobu ve třetím poptávkovém kole, aby registrační formulář vyplnili do 28.09.2018 na webovém odkaze:https://goo.gl/forms/r9liHrlg3CdLZt4Q2

S občany, kteří odevzdali své žádosti emailovou formou, odevzdali vyplněný ústřižek na podatelnu či se přihlásili elektronicky na webových stránkách města je počítáno.

Nádoby budou pořízeny na základě obdržené dotace z operačního programu Životního prostředí, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003127.

Redakčně upraveno.

Zdroj: www.mukolin.cz

Zdroj obr.: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz