Středočeské
Zelenenoviny.cz

Kompostování v Kladně

2.7.2020 | Město Kladno

Organické zbytky z domácností jsou pokladem, který tvoří obvykle 40 - 60% obsahu našich košů s odpadky. Je paradoxem, že zrovna tenhle druh „odpadu“, který se dá tak snadno využít a vrátit zpátky do půdy, třídíme ze všech nejméně. Přitom bioodpad může každý recyklovat přímo ve svojí domácnosti nebo hned za jejím prahem.  A hlavně, kompost můžeme okamžitě využít jako ideální přírodní hnojivo na zahrádku, balkon nebo třeba nevzhledný trávník ve vnitrobloku. Kompostování občanů podporují i radní města Kladna. 


Komise Rady města pro životní prostředí připravila Komunitní kompostování pro zájemce z celého Kladna. „Odpovědný přístup k odpadům je vizitkou přístupu komunity k přírodě. Dva kompostéry jsme zapůjčili zájemcům, kteří se do projektu zapojili a navrhli využití kompostéru ve svém okolí. Nakládání s biologicky rozložitelným materiálem se neřídí zákonem o odpadech, ale pouze občanským zákoníkem. Proto je iniciativa občanů v kompostování velmi záslužným krokem,“ řekl Petr Soudek, radní města Kladna a předseda Komise pro životní prostředí. „Jsem přesvědčen, že se komunitní kompostování ve městě bude postupně rozšiřovat a zájem o kompostéry poroste. Pokud se přihlásí další zájemci, jsme v rámci Komise pro životní prostředí připraveni rozmístění kompostérů v Kladně nadále podporovat,“ dodal. 

„Jsem velice potěšen, že se projekt podařilo uvést v život. Jeden z kompostérů je umístěn blízko vchodu č.p. 717 v ulici Dr. Foustky a druhý u budovy TEPA v ulici Fráni Šrámka. Se zájemci o jejich provozování jsme podepsali smlouvu, která definuje pravidla kompostování a předali klíče. Proškolení budou i ostatní členové komunity,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.

Zájemci o provoz kompostéru museli splnit několik podmínek včetně umístění kontejneru na biologický odpad. V návrhu by měli brát v potaz, že by kolem měl být dostatečný prostor na manipulaci s materiálem, nádoba by neměla nikomu překážet a místo by mělo zajistit zapojení minimálně deseti domácností z okolí. Náklady na pořízení a umístění dvou kompostérů, třicet tisíc korun, hradí radnice.

Redakčně upraveno

Zdroj: město Kladno

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz