Středočeské
Zelenenoviny.cz

Kotlíková dotace v Kladně

17.5.2019 | Město Kladno

Tzv. "Kotlíkové dotace" podporují výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla. Také město Kladno přispěje svým občanům na ekologické vytápění. O příspěvek mohou Kladeňáci žádat od začátku května 2019.


Žádost se všemi přílohami je nutné doručit Komisi pro životní prostředí  na podatelnu kladenského magistrátu. Finanční příspěvek mohou získat lidé s trvalým pobytem na území města, kteří jsou zároveň vlastníky rodinného domu, bytu, či bytového domu v Kladně. Finance město podle běžné praxe poskytne zpětně po zprovoznění zařízení a po předložení dokladů.

 

K žádosti o dotaci je nutné přiložit:

 

- rekapitulaci finančních nákladů,

- kopii zaplacených faktur a účtů,

- kolaudační rozhodnutí nebo vyjádření stavebního odboru,

- dokumentaci k danému zařízení,

- dále platnou revizní zprávu, v případě elektrického a plynového vytápění,

- platný certifikát pro tepelná čerpadla a solární kolektory,

- čestné prohlášení o upuštění topení tuhými palivy - v případě tepelných čerpadel, kotlů na biomasu, plynového a elektrického vytápění.

Tento dotační program má pomoci zlepšit kvalitu ovzduší ve městě. Příspěvky bude město vyplácet do vyčerpání rozpočtu přiděleného Komisí pro životní prostředí. Ta bude také udělovat k došlým žádostem doporučení. Konečnou výši příspěvku pak schválí rada města, informoval Petr Soudek, předseda KRM pro životní prostředí.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Město Kladno

Zdroj foto: Pixabay

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz