Středočeské
Zelenenoviny.cz

Město Úvaly ekologicky využije skládku ke stavbě Parku Vinice

15.8.2018 | Úvaly

Díky jednomu občanovi vyroste nový Park Vinice ve městě Úvaly. Už se nemohl dívat na devastující místo ve svém okolí a rozhodl se jednat. Zasadil se o vznik nového místa, kam si lidé budou moci nejen přijít zarelaxovat, ale i uspořádat piknik, zacvičit si, pohrát s dětmi a naučit se něco o přírodě.


První srpnový týden zahájíme realizaci dlouho připravovaného projektu Park Vinice - Úvaly. V rámci tohoto projektu bude vytvořena parková úprava na místě stávající navážky a skládky s rozhodujícím podílem nové parkové výsady a rekreační zeleně s vybavením o prvky volnočasových aktivit.

Park logicky navazuje na plánovaný rozvoj obce se zaměřením na posílení ekologické funkce celé lokality na Vinici a na již realizované akce (např.: Alej Úvalských dětí). V parku budou k dispizici výukové cedulkami s vysázenými okolními dřevinami, spoustu míst k sezení a rekreaci, dětské hřiště postavené z přírodních materiálů simulující zvířecí biotopy a sportoviště zakomponované do okolní krajiny. Vše je navrhnuto co nejvíce ekologicky.

O zrod myšlenky tohoto parku a jeho realizaci se významně zasadil úvalský občan, pan Petr Petržílek, který městu pomohl prosadit i dotaci od Středočeského kraje.

Náklady akce: cca 1,98 mil. Kč, výše dotace 90%.

Realizace bude probíhat od 08/2018 do cca 03/2019.

Věříme, že se vám nová úprava východní části Vinice bude líbit.

Více informací najdete na webových stránkách města zde.

Redakčně upraveno.

Zdroj: www.mestouvaly.cz

Zdroj obr.: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz