Středočeské
Zelenenoviny.cz

Místo pro mokřady: Chmeliště na Kutnohorsku a Na pramenech na Podblanicku

22.2.2018 | Český svaz ochránců přírody

MokřadyMokřady jsou důležitou součástí naší krajiny. Nejen ty velké, chráněné, všeobecně známé, ale každý, i ten schovaný někde na okraji vaší vsi. Každá tůňka, každé prameniště, každé malé rašeliniště či kousek lužního lesa má velký význam pro optimalizaci vodního režimu v krajině i jako místo nesmírné biologické rozmanitosti. Právě zejména o takovéto „malé“, mnohdy zapomenuté mokřady se starají pozemkové spolky. Některé z nich se dokonce podařilo Českému svazu ochránců přírody díky veřejné sbírce Místo pro přírodu vykoupit.


Chmeliště na Kutnohorsku je dalším příkladem, že staré cihelny nejsou jen „dírou v krajině“, ale mnohdy velmi cennými, často právě mokřadními biotopy. Několik zde vzniklých tůní je mimo jiné domovem 26 druhů vážek či masožravé rostliny bublinatky. Výkup zde zabránil zavezení jezírek v rámci rekultivace po skončení těžby.

Lokalita s příhodným jménem Na pramenech leží na Podblanicku, nedaleko Načeradce. Jde o malé lesní rašeliniště s nejbohatší populací vzácné masožravé rosnatky v regionu. Samozřejmě nejen rosnatky, jako na všech rašeliništích jsou na zdejší specifické podmínky vázány i další zajímavé druhy rostlin, bezobratlých a také hub. Lokalitě hrozilo zalesnění smrkem. Že záchrana měla smysl, potvrdilo i její následné zařazení mezi evropsky významné lokality, tedy to nejcennější z evropské přírody. Takže tahle lokalita dneska až tak úplně zapomenutá není…

O těchto i dalších mokřadech, vykoupených v rámci Místa pro přírodu, najdete podrobné informace na webu www.mistoproprirodu.cz. Včetně mapek a popisů, jak se na ně dostat. Jen co skončí zima, přijďte obdivovat páření obojživelníků a první jarní kvítka, o něco později pak pestrobarevné vážky, vzácné orchideje, bahňáky i další ptačí druhy, masožravé rostliny… Mokřady ukrývají mnohá tajemství, zaslouží naši pozornost a ochranu.

Více na  www.mistoproprirodu.cz

zdroj: www.csop.cz (zkráceno), foto: cs.wikipedia.org

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz