Středočeské
Zelenenoviny.cz

Nadzemní či podzemní kontejnery? Mladá Boleslav má jasno.

21.6.2018 | Mladá Boleslav

košKošů a kontejnerů na odpadky není nikdy dost. Avšak je důležité, aby jejich visáž taky zapadala či ještě lépe nenarušovala přilehlé okolí. V Mladé Boleslavi to vkusně vyřešili.


Dvě nová stanoviště podzemních kontejnerů, která postavila během několika týdnů Správa komunikací v Mackově ulici a v ulici U Penzionu, jsou již v provozu. Při dnešním zahájení provozu se zde sešli náměstkyně primátora Zdeňka Veškrnová, radní Miloslav Neuman, ředitelka Pečovatelské služby města MB Jana Volfová a zástupci zhotovitele. Tuto investici s celkovými náklady přes dva miliony korun město financuje s pomocí dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 85 procent uznatelných nákladů. Mladá Boleslav tak má v provozu již 13 stanovišť podzemních kontejnerů.

"Vzhledem k tomu, že se městu podařilo získat dotaci na ty právě dokončené podzemní kontejnery, rádi bychom letos stihli vybudovat ještě dvě stanoviště. Jedno by vzniklo na Václavkově ulici u křižovatky s Bezručovou ulicí a druhé v ulici Boženy Němcové. V obou místech by se tím nahradila současná nevzhledná stanoviště nadzemních nádob," řekl radní Neuman.
V ulici U Penzionu vzniklo nové stanoviště se čtyřmi podzemními kontejnery na směsný odpad, papír, plasty a sklo. Nahradilo popelnice na povrchu v blízkosti objektů domů s pečovatelskou službou Na Radouči a U Penzionu. Ředitelka Pečovatelské služby města MB Jana Volfová potvrdila, že obyvatelům DPS se nové kontejnery velmi líbí a určitě je budou využívat. Na místě Správa komunikací ještě dokončí drobné práce - přesune nadzemní textilní kontejner na vhodnější místo, dobuduje kolem stanoviště nízké zábradlí a také na přilehlém parkovišti opraví výmoly.
Nové stanoviště podzemních kontejnerů v Mackově ulici na Kolonce vzniklo u zdejšího sběrného místa pro třídění odpadů. Zde je pět podzemních kontejnerů - dva na plasty, dva na papír a jeden na sklo. Správa komunikací zde ještě dokončí drobné terénní práce a upraví chodníčky, aby tato nepříliš upravená část Kolonky dostala alespoň trochu lepší podobu.

Zdroj: www.mb-net.cz

Zdroj: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz