Středočeské
Zelenenoviny.cz

Odbahnění mokřadu v Jablonné

18.5.2021 | Středočeský kraj

Odbahnění mokřadu v Jablonné na Příbramsku bylo pro žijící žabky životně nutnou akcí. Ukázalo se totiž, že dramatický úbytek kuněk souvisel s jeho zazemňováním, podporovaným srážkově chudými roky a masivním zarůstáním lokality orobincem širolistým. Kuňky, jež patří k ohroženým druhům žab, proto byly odchyceny a přestěhovány do deponie – a nyní, po dokončení první etapy odbahňovacích a stavebních prací, se vrátily zpět do svého přirozeného prostředí. 


Do mokřadu v Jablonné se po téměř dvouleté odmlce vrátil „žabí zpěv“ z legendárního filmu na Samotě u lesa a jeho návštěvníci si opět mohou, spolu s jeho autory, říkat zlidovělé: „Radime, vejš!“. Středočeský kraj, v rámci projektu Odbahnění mokřadu Jablonná na Příbramsku, totiž ukončil první z etap stavebních prací a jeho původní obyvatelé - kuňky obecné, se dnes vracejí zpět.

„Jsem ráda, že se díky aktivitě mnoha lidí podařilo zachránit další kousek přírody ve středních Čechách. Podle odborníků by bez zásahu mokřad v Jablonné postupně zanikl. Nyní po obnově této evropsky významné lokality věřím, že se kuňkám bude opět dařit,“ uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

Důvodem k realizaci projektu byl výrazný úbytek kuněk obecných v mokřadu. Ještě v roce 2010 byla odhadována jejich početnost na tisíce jedinců. Monitoring lokality v roce 2016, v přípravné fázi projektu, jich detekoval již pouhé stovky. Důvodem dramatického úbytku kuněk bylo zazemňování mokřadu, podporované srážkově chudými roky a masivním zárůstem lokality orobincem širolistým. Tento trend by bez zásahu, podle odborných predikcí, vedl cca. do deseti let k zániku lokality.

V rámci projektu doposud proběhlo kompletní odbahnění cca. 2 ha tzv. Velkého mokřadu v objemu přibližně 14 000 m3, byla obnovena nepropustnost přírodní hráze, odtokového koryta, bylo vymodelováno dno a litorální zóny a mokřad byl z většiny naplněn vodou. Vlastní stavební práce doposud trvaly téměř rok a došlo při nich ke kompletnímu vypuštění mokřadu a vzniku mezideponií sedimentu v jeho okolí. Ponechání žabek na lokalitě po dobu prací tak bylo vyloučeno, protože přišly o možnost přirozeně zimovat i o místo k rozmnožování. V území se sice nachází ještě tzv. Malý mokřad, ten však většinu předcházejících let zcela vysychal a nebylo se na něj, jako na náhradní biotop, možno spolehnout.

Před započetím prací byl tedy proveden odchyt kuněk a jejich uložení ve specializovaném zařízení, které dokázalo uspokojit jejich životní potřeby. Odchyceno bylo celkem 400 kuněk, které byly nyní spolu s jejich potomky odchovanými v deponačním zařízení vypuštěny zpět do mokřadu. Celkem se tak do mokřadu vrátilo přesně 428 kuněk.

Celkové náklady projektu byly vyčísleny téměř na 5,5 mil. Kč a Středočeský kraj dotaci získal prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

„Na závěr nezbývá než poděkovat obci Jablonná, bez jejíž spolupráce by nebylo možné projekt realizovat, a také všem, kdo se na záchraně lokality podíleli. Podobné akce jsou poměrně unikátní, mimo jiné i pro jejich vysokou finanční náročnost,“ dodala radní Skopalíková.

Redakčně upraveno

Zdroj: Středočeský kraj

Zdroj foto: Pixabay

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz