Středočeské
Zelenenoviny.cz

Oprava historických rybníků na podporu Evropsky významné lokality

9.7.2021 | Vojenské lesy a statky

Evropsky významná lokalita Pěnovce u rybníka Lutovník je trvale bezlesé prameniště se silnou pěnovcovou inkrustací, kde se vyskytuje charakteristická slatiništní vápnomilná vegetace s vzácnými druhy jako je Bezkolencem modrý, Sítina slatinná, Tolije bahenní nebo třeba s bohatými porosty mechorostů r. Cratoneuron a Fissidens. Obnovené rybníky Knížecí a Lutovník na Smilovickém potoce nedaleko městysu Loučeň by zde měly pomoci zadržovat vodu. 


Historická vodní díla byla obnovena v těsném sousedství evropsky chráněné lokality s lučními pěnovcovými prameništi a slatinami s charakteristickou vegetací s dominujícím bezkolencem modrým i dalšími vzácnými rostlinami (sítina slatinná, tolije bahenní či suchopýr širokolistý). V lokalitě se vyskytuje také řada živočišných chráněných druhů, kterým obnova rybníků přinese zlepšení životních podmínek – ropucha obecná, užovka obojková a celá řada dalších vzácných druhů žab, ale i ptáků.
Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je vzácný biotop ohrožen především v důsledku odvodnění, poklesu vydatnosti pramenů nebo jejich svedení do studny, neprospěla by mu ani absence hospodaření nebo naopak jeho intenzifikace.

„Cílem obnovy těchto dvou rybníčků je stabilizace vodního režimu v lokalitě, rozvoj její biodiverzity, samozřejmě jejich návrat do krajiny bude plnit také estetickou funkci. Zvolili jsme pro jejich stavbu konstrukci s hutněnou sypanou hrází, která zaroste vegetací, čímž vodní dílo v maximální možné míře zapadne do krajiny,“ uvedl ředitel divize VLS Mimoň Roman Vohradský.

Do dvojice rybníčků Vojenské lesy investovaly celkem 3,3 milionu korun, přes dva miliony však pokryje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dvojice vodních děl se ihned po obnově stala oblíbeným vycházkovým místem návštěvníků, vojenské lesy zde proto plánují vybudovat také lavičky k sezení.

Obnova rybníčků je součástí programu Živá voda VLS, který u státního podniku běží do roku 2015. Vojenské lesy v jeho rámci investovaly již více než 100 milionů korun do budování vodních děl, které mají zadržet vodu v přírodních lokalitách v jejich správě.

„V rámci programu Živá voda VLS již vznikly v krajině, kterou spravujeme, desítky malých vodních děl - rybníčky, nádrže, ale také napajedla či tůně. Nejde nám u těchto investic o rybářské hospodaření, jejich smyslem je zadržet vodu v krajině, zvýšit její biodiverzitu, druhovou rozmanitost přírody v okolí, mají také krajinotvornou funkci. V některých lokalitách budujeme nová vodní díla, na Šumavě, v Ralsku a Mladé vracíme především do krajiny historické malé vodní plochy, které zde dříve byly a zanikly,“ popsal ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král.

Na Mladoboleslavsku státní podnik aktuálně v rámci programu Živá voda VLS finišuje další projekt na obnovu vodního díla nedaleko obory Prosíčka u Mnichova Hradiště. Vedle rybníku by zde na Mukařovském potoku měly vyrůst také dvě tůně.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Vojenské lesy a statky

Zdroj foto: Pixabay

 

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:



    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz