Středočeské
Zelenenoviny.cz

Projekt „BUSpark“ v Sedlci u Kutné Hory

21.3.2019 | Město Kutná Hora

Kutná Hora – Sedlec je velkým návštěvnickým magnetem díky historickému areálu cisterciáckého kláštera s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a kostnice - kaple Všech svatých. Při roční návštěvnosti až 300.000 turistů postrádá území dostatečně kapacitní plochu pro parkování autobusů a osobních automobilů návštěvníků. Radnice v Kutné hoře se snaží zajistit nejen parkovací místa, ale i prostor pro zastavení se návštěvníků v klidové zóně. 


Cílem je, aby výstavbou nového parkoviště vznikla plocha nejen pro parkování, ale také místo k zastavení a k příjemnému pobytu návštěvníků a místních obyvatel. Proto je navrženo kapacitní parkoviště s parkovou úpravou v podobě bosketu. Pravidelná síť vzrostlých stromů propojí plochu parkoviště s pobytovou plochou veřejně přístupného parku a dá mu jednotný charakter. Masivní zeleň zapojí pozemek do historického areálu kláštera a Schwarzenberského zámku. Klášterní areál je již od svého založení charakteristický svou provázaností a organizací jednotlivých hospodářských ploch. Toto podporuje i myšlenka budoucího pěšího propojení pozemku parkoviště s pozemkem zámku a farnosti do ulice Zámecká.

Plocha parkoviště je navržena dlážděná, a to typickými kamennými kostkami s obloukovou vazbou, pěší komunikace a dělicí ostrůvky jsou navrženy s vazbou řádkovou. Pobytová plocha parku bude částečně srovnána do roviny a provedena v mlatu. Rostlý terén ohraničí plochu parkoviště a bude měkce modelován. Vzrostlé a hodnotné stromy budou na pozemku zachovány a obohatí novou výsadbu. Komunikace a zpevněné plochy budou od okolního terénu i od sebe navzájem odděleny obrubníky a krajníky, a to zásadně kamennými. Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena jen vodorovným dopravním značením a budou v jedné úrovni. Dělicí ostrůvky budou vyznačeny pouze opticky zapuštěnými obrubníky a jinou vazbou dlažby. Jedinými pevnými překážkami v ploše parkoviště tak budou stromy, jež budou ochráněny zvýšeným obrubníkem o půdorysném tvaru kružnice průměru 3m.

Pro návštěvníky je navrženo kryté zázemí v podobě altánu s blokem samostatných buněk WC včetně 1 WC pro imobilní. V čele bloku je umístěn infopanel se základními informacemi pro návštěvníky. Konstrukce altánu je navržena z pohledového železobetonu. Buňky toalet mají ocelovou konstrukci opláštěnou plechem s antikorozní úpravou. Střecha altánu je spádována směrem ke stromu, který prorůstá otvorem ve střeše. Před vstupem do zámeckých a farních zahrad je navržena plastika v podobě zvoničky a ocelová lávka. Pobytová plocha parku je vybavena potřebným  mobiliářem.

Redakčně upraveno

Zdroj: Město Kutná Hora

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz