Středočeské
Zelenenoviny.cz

Rekonstrukce dvou rybníků na Kokořínsku

7.3.2022 | AOPK

Rybník U vrby a rybník Stříbrník, dva rybníky v Kokořínském údolí, na kterých v roce 2021 začaly rekonstrukční a odbahňovací práce, jsou pod drobnohledem Agentury ochrany přírody a krajiny. 


Rybník U Vrby, ležící na sever od vesničky Ráj, je nyní celkově odbahněn (vytěženo bylo více než 5 a půl tisíce kubických metrů sedimentu), zároveň tu ale stále zůstává mnoho mělkých míst a v části u přítoku přibyly 4 tůně, takže se již brzy tato místa mohou stát domovem pro mnoho obojživelníků, bezobratlých i zajímavých druhů vodních rostlin. Součástí projektu byla i oprava v minulosti nevhodně provedeného a zubem času poškozeného výpustního zařízení i hráze tak, aby rybník mohl bezpečně fungovat po další desetiletí.

Nemile překvapil rybník Stříbrník, ležící u vesnice Vojtěchov - po vypuštění vydal část svých tajemství v podobě až čtyři metry hlubokých zvodnělých vrstev. Bagr, který měl provádět odbahnění, se tedy do práce ponořil až moc. Aktuálně proto majitel  ve spolupráci s námi a dalšími dotčenými subjekty přepracovává projekt. K odbahnění a rekonstrukci výpustního zařízení dojde pravděpodobně příští zimu, protože kvůli ochraně vzácných biologických fenoménů (zejména obojživelníků) není možné provádět práce ve vegetační sezoně. Přes sezónu bude rybník provizorně částečně napuštěn, aby se v něm mohli rozmnožovat obojživelníci i bezobratlí, a po vegetačním klidu budou obnovovací práce pokračovat.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: AOPK

zdroj foto: AOPK

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz