Středočeské
Zelenenoviny.cz

Revitalizace Zdiměřických rybníků v Jesenici

6.8.2018 | Město Jesenice

Město Jesenice započalo na začátku roku 2017 rozsáhlou revitalizaci místních rybníků - Návesního, Dolního a Horního. Akci předcházela mnoha týdenní příprava, zvláště pečlivě se zkoumaly vzorky sedimentů z bahna rybníků, které bude vyváženo a ukládáno na zemědělské půdě. Výsledky laboratorního šetření dopadly výborně, proto bylo možné začít vybírat dodavatele stavby a celou akci zahájit.


První etapa představovala revitalizaci Dolního a Návesního rybníka. Společná revitalizace byla zvolena zejména z toho důvodu, že těžba sedimentu z Návesního rybníka a jeho odvoz na zemědělské pole bude probíhat průjezdem přes hráz v místě stávajícího funkčního objektu Dolního rybníka, který je v nevhodném technickém stavu, a proto se bude bourat a stavět nový.

Veřejná zakázka byla soutěžena pouze na cenu s tím, že doba pro realizaci je stanovena na jeden rok I. etapy. Následně po předání a dokončení této etapy na výzvu objednatele začne plynout druhá roční lhůta na realizaci II. etapy, která představuje revitalizaci Horního rybníka, který je již na ostatní nádrže nezávislý.

Od konce července probíhá vylévání základové desky budoucího nového bezpečnostního přelivu Návesního rybníka betonem. Následovat budou kamenické práce a dokončení výpustního objektu (požeráku). Úprava břehů, hráze a celého okolí Návesní rybník teprve čeká.

V Dolním rybníku se již pracuje na dokončeníí sdruženého objektu (požerák + bezpečnostní přeliv), kde ještě chybí dokončit hráz po průjezdu techniky rybníkem. Potok mezi Dolním a Návesním rybníkem byl nově opevněn kameny. 

V Horním rybníku byl dokončen výpustní objekt s novou lávkou a zábradlím vč. opevnění hráze a břehů. Probíhají práce na dokončení bezpečnostního přelivu. Na tomto rybníku jsou práce na revitalizaci nejvíce znát, protože je rybník už z části napuštěn.

Revitalizace celé kaskády bude dokončena do konce října letošního roku.

Redakčně upraveno

Zdroj: Oficiální stránky města Jesenice

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz