Středočeské
Zelenenoviny.cz

Ryby z Rokytky obsahují toxické látky, odhalily analýzy

26.2.2018 | Armika

RokytkaAnalýzy zadané Arnikou v rybách z Rokytky na soutoku s Vltavou zjistily téměř dvojnásobné množství polychlorovaných bifenylů (PCB), než připouští limit stanovený evropskou legislativou pro ryby jako potravinu. Karcinogeny nejspíš pochází ze staré průmyslové zátěže.


Arnika dále podrobila analýze vzorky ryb z Mratínského a Šáreckého potoka, ve kterých byly koncentrace v pořádku pod limitem stanoveným legislativou. 

„Na základě naměřených výsledků analýz nedoporučujeme, aby rybáři konzumovali ryby chycené na dolním toku Rokytky. V těchto místech mohou být ryby kontaminované PCB. Zdroj PCB není známý, může se jednat o nakumulované zátěže v Rokytce či Vltavě. Nelze totiž vyloučit ani to, že ryby z ústí Rokytky do něj zabloudily z Vltavy. PCB se dříve používaly do barev anebo jako transformátorové oleje a mohly se tak nakumulovat i v údolní nivě obou vodních toků, které protékají kolem bývalých nebo současných průmyslových areálů,“ vysvětluje potenciální původ rizikových látek RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky.

Ve vzorcích z Mratínského a Šáreckého potoka nebyly koncentrace tak vysoké. Množství PCB v rybách Šáreckého potoka bylo mírně zvýšené, ale pod hygienickým limitem. Nicméně konzumace těchto ryb by neměla být problémová.

Arnika s výsledky seznámila Magistrát hlavního města Prahy a doporučila provést podrobnější průzkum pražských drobných vodních toků na přítomnost toxických látek v rybách a sedimentech, minimálně ověření situace na dolním toku Rokytky.

Hlavní město Praha jako správce Rokytky sedimenty kontroluje na Rokytce v místech před soutokem s Vltavou jednou ročně. Přítomnost PCB byla za posledních deset let zjištěna jen jednou po povodních v roce 2013. „Ryby mohly do Rokytky připlout z Vltavy, kde se v minulosti nacházel přístav mimo jiné i pro nákladní lodě. Odchyt ryb proběhl jednorázově a na místech, kde není prokazatelné, že se skutečně jedná o ryby z Rokytky,“ komentovala situaci pražská radní pro životní prostředí RNDr. Jana Plamínková.

Polychlorované bifenyly se v přírodě velice těžko rozkládají a mohou se kumulovat v sedimentech vodních toků. Jsou špatně rozpustné ve vodě, ale hromadí se dobře v živočišných tucích. PCB podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny patří mezi lidské karcinogeny, které způsobují rakovinu slinivky břišní a rakovinu jater.

Spolek Arnika se zaměřil na malé vodní toky v projektu Oživení pražských vod. V jeho rámci nechal analyzovat sedimenty i několik vzorků ryb na přítomnost toxických látek. Na konci roku 2017 Arnika přinesla dobrou zprávu, že sedimenty, ani ryby neobsahovaly vysoká množství toxických těžkých kovů. 

zdroj: arnika.org, foto Wikipedie.org

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz