Středočeské
Zelenenoviny.cz

Stezka pro cyklisty a chodce Sedlec

15.1.2019 | Kutnohorské listy

Výstavba stezky pro chodce a cyklisty, spojnice mezi Kaňkem a městskou částí Sedlec, jejíž stavba byla zahájena v srpnu minulého roku, byla s předstihem dokončena v prosinci 2018. Stezka je součástí širšího konceptu, do kterého patří i cyklostezka Vrchlice


Stezka pro chodce a cyklisty Sedlec – Kaňk řeší zhruba kilometrový úsek od Kaňku dolů až k odbočce v ulici U Kola. Navržena byla v zeleném pásu podél stávající komunikace, ze zámkové dlažby v šířce 2,25 až 1,9 metru. V místech křížení pochozí trasy s komunikacemi projekt počítal s místem pro přecházení, v  křižovatce s ulicí U Kola s vybudováním ostrůvku, který přispěje k optimalizaci dopravy v prostoru rozlehlé křižovatky. Nasvícení stezky řeší ekologické a úsporné LED lampy. Oddělením pěší dopravy od automobilové (zřízením zvýšené plochy chodníku) bude významně zvýšena bezpečnost chodců. 

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Kutnohorské listy

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz