Středočeské
Zelenenoviny.cz

Stop spalovně Mělník, zelená recyklaci

28.2.2018 | Arnika

MělníkV areálu hnědouhelné elektrárny Mělník (EMĚ) se společnost ČEZ, a.s. chystá vybudovat spalovnu komunálních odpadů o celkové kapacitě 320 tisíc tun odpadů ročně, tedy největší v ČR. Pomozte nám společně s místními občany zastavit tento projekt a uchránit tak prostor pro vyšší recyklaci odpadů. Podepište petici "Stop spalovně Mělník."


 Z připravovaného komplexu EMě (Elektrárny Mělník) má právě spalovna v případě těžkých kovů, především rtuti, a toxických organických látek přispět k celkovým emisím do ovzduší z třetiny až poloviny. Spalovna je údajně nutná kvůli zákazu skládkování odpadů od roku 2024. Ale třetina původní hmotnosti spalovaných odpadů v podobě strusky a popílku (112 tisíc tun ročně) se minimálně po nějakou dobu stejně bude skládkovat i po datu tohoto zákazu. Stejné redukce hmotnosti by se dalo dosáhnout i účinnějším tříděním, recyklací a předcházením vzniku odpadů.

Pomozte nám společně s místními občany zastavit tento projekt a uchránit tak prostor pro vyšší recyklaci odpadů. Podepište petici "Stop spalovně Mělník."

My níže podepsaní proto žádáme zastavení projektu spalování odpadů ZEVO Mělník a nahradit jej méně centralizovaným a ekologičtějším systémem nakládání s odpady. 
Podepsat petici

Občanský spolek Arnika, 774 406 825

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz