Středočeské
Zelenenoviny.cz

U Velkých Popovic se v sobotu sázely stromy

15.2.2022 | Blizkprirode.cz

Ovocný sad Pod Dubinami se nachází v přírodním parku Velkopopovicko jižně od osady Dubiny (49.8878803N, 14.6555008E). Kromě samotné výsadby tu bylo vytvořeno odpočinkové místo ve formě lavičky z třešňového kmene a informační tabule.


O víkendu byly zpřístupněny hned dvě nové lokality podpořené z programu Blíž přírodě, na kterém spolupracuje Český svaz ochránců přírody a jeho generální partner, společnost NET4GAS. Jednalo se o nový sad pod Dubinami na Říčansku  a o novou naučnou stezku Bělinské údolí na Třebíčsku.

Celkem 20 ovocných stromů bylo v sobotu 13. listopadu vysázeno společně s místními dobrovolníky Českým svazem ochránců přírody Velké Popovice u Dubin, osady obce Velké Popovice na Říčansku. Vysazeny byly vysokokmeny starých odrůd jabloní, které jsou odolné vůči nepříznivým vlivům a do místních podmínek se hodí. Starých ovocných stromů v krajině spíše ubývá. Dříve byly součástí venkovské zástavby a kromě zajištění obživy plnily i funkci ekologickou – sloužily jako útočiště pro bezobratlé živočichy a ptáky, vytvářely zástin a podobně. Tento ubývající trend se snaží ČSOP Velké Popovice změnit. V oblasti Velkopopovicka se již dlouhodobě snaží zakládat nové výsadby.

 

Redakčně upraveno

Zdroj:  blizkprirode.cz

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz