Středočeské
Zelenenoviny.cz

270 km nových cyklotras v Brdech

16.11.2020 | Středočeský kraj

Naše nejmladší chráněná krajinná oblast Brdy byla zřízena v roce 2016 na území zrušeného vojenského újezdu Brdy a několika stávajících brdských přírodních parků. Předmětem ochrany je přírodní bohatství s cennými lesními porosty, loukami, mokřady, vřesovišti a desítkami potoků. Jejímu rozšiřování pro širokou veřejnost a turistiku významně napomáhají i nově budované cyklostezky. 


V průběhu července a srpna byly vyznačeny nové cyklotrasy, které tak usnadní orientaci po zajímavostech nejmladší chráněné krajinné oblasti Brdy. Slavností otevření odstartovalo dne 27.8.2020 u obecního úřadu v Zaječově slavnostním přestřižením pásky. Prvními cyklisty, kteří se po nově vyznačených cyklotrasách vydali, byly místní děti a děti z Velo Akademie. Po nich se pak na svou cestu mohli vydat i další nadšenci kolového sportu a krásné krajiny.

„Vyznačení dalších cyklotras je jedním z největších projektů realizovaných na území CHKO Brdy od jejího zpřístupnění veřejnosti. Rozhodně hodláme pokračovat v budování další turistické infrastruktury, která tento drsný kraj středních Čech návštěvníkům zpřístupní. Rád bych, společně s našimi partnery – VLS ČR, s. p., zástupci zprávy CHKO a starosty okolních obcí, pozval všechny cyklonadšence na slavnostní otevření a první projížďku ze Zaječova do Brd“, říká Martin Draxler, středočeský radní pro regionální rozvoj, cestovní ruch a sport.

Projekt značení celkem 270 km byl realizován z prostředků spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, mezi jehož členy patří například Středočeský kraj, měst Příbram, Mikroregion Hořovicko a Ekologické centrum Orlov. Projekt tak navazuje na poslední značení proběhlé v roce 2011. Značení 12 cyklotras vyšlo spolek na 1 004 300 korun.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Středočeský kraj

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz