Středočeské
Zelenenoviny.cz

CHKO Brdy

Vojenské lesy a statky pořádají vědomostní soutěž

28.1.2022 | VLS

Ve středočeské Obecnici pod Brdy odstartovala u Vojenských lesů a statků další ročník mezinárodní vědomostní soutěže YPEF (Young People in Europe Forests – Mladí lidé v evropských lesích). Po Brdech bude následovat dalších pět kol na dalších lesnických divizích VLS, které organizují podnikoví lesní pedagogové. více …


Běžkařské tratě v Brdech

27.12.2021 | VLS

Jako každý se rok se státní podnik Vojenské lesy a statky a město Příbram dohodly na zřízení běžkařských tratí, které nebudou nijak strojově upravovány. Vhodnými nástupními místy s dopravou, či návštěvnickými parkovacími kapacitami jsou i letos Nepomuk, Láz, Bohutín, Příbram–Kozičín a Příbram–Orlov. A dále Obecnice, Zaječov, Teslíny, Strašice, Dobřív, Mirošov, Skořice a Míšov. více …


Naučná stezka na vrch Tok

20.12.2021 | Příbram

Tok je nejvyšším vrcholem pohoří Brdská vrchovina a zároveň Středočeského kraje. S nadmořskou výškou 865,3 metrů je nejvyšší z tzv. Brdských osmistovek. Na východním úbočí Toku se nachází někdejší dopadová plocha vojenské střelnice, zřízené v roce 1931. Nová naučná stezka seznamuje s rostlinnými a živočišnými druhy a zřídila ji Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  více …


Největší betlém ze slámy v Čenkově

16.12.2021 | Příbram

Nevíte kam o víkendu na výlet? Krásný výlet s adventní tématikou si můžete udělat do vesnice Čeňkov, ležící ve středočeském kraji mezi Příbramí a Hořovicemi, kde je již 12. rokem vystaven Betlém ze slámy. Tento největší slámový betlém je zapsaný v České databázi rekordů a najdete ho u kapličky sv. Antonína.  více …


Přírodní rezervace Koníček

9.12.2021 | AOPK

V bývalém Vojenském újezdu Brdy, v CHKO Brdy, přibylo letos na podzim další, už třetí vyhlášené maloplošné chráněné území. Má rozlohu 32 hektarů a žije zde mnoho chráněných a ohrožených druhů ptáků, savců, hmyzu i rostlin. více …


Nové tůně v Brdech

5.11.2021 | VLS

Program Živá voda společnosti Vojenské lesy a statky, jehož cílem je především zadržet v krajině v době klimatických změn vodu a vytvořit tak příznivé podmínky pro rozvoj biodiverzity, má mnoho podob. Nejde jen o stavby rybníčků a vodních nádrží s hrází, ale i o malá vodní díla. Na Brdech lesníci VLS ve spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti každoročně vyhloubí několik tůní. Jde o malé vodní plochy do 300 metrů čtverečních. více …


Nové lesní hřiště v Kozičíně

18.10.2021 | Příbram.eu

Herní prostor v části Příbrami - Kozičíně - je certifikovaný jako lanový park a je určeno všem dětem od věku 3 let. Lesní hřiště je navrženo jako bezobslužné, s celoročním využitím podle počasí. Jedná se o sestavu lanových, balančních a lezeckých překážek, a s ohledem na svou polohu  u vstupu do CHKO Brdy, bylo vybudováno z výhradně přírodních materiálů.  více …


Středověký chov včel v Brdech

8.7.2021 | Vojenské lesy a statky s.p.

Dávným včelařům se říkalo brtníci podle toho, že včelařili v přirozených dutinách stromů, v brtích. Dutiny byly upravovány tak, aby vyhovovaly včelám i práci brtníků - byly např. zvětšovány vnitřní dutiny, které se upravovaly za použití jílu, drnů a kusů dřeva - zátvor. Brtníci označovali stromy se včelami i dutiny pro budoucí včelstva  pomocí speciálních značek. Tak asi vzniklo pozdější značení brtí víchy slámy nad nebo pod česnem. Kácení takto označených stromů i ničení značek bylo trestné. Brtníci byli osobami váženýni. Měli své vlastní cechy a tvořili spolky s volenou samosprávou. Byla to živnost, která se přenášela z otce na syna a tím se přenášely i způsoby včelaření. Dnes se k brtnictví včelaři vracejí v CHKO Brdy.  více …


U Padrťských rybníků se opět pasou krávy

26.5.2021 | CHKO Brdy

Změny v současné zemědělské politice způsobily, že velká část trvalých travních porostů a luk v chráněných krajinných oblastech není udržována sečením, ale spásáním stády ovcí nebo dobytka. Pastva, důležitá pro zachování bezlesí krajiny, probíhá v CHKO Brdy již šestým rokem.  více …


Alej na Záběhlé

8.4.2021 | CHKO Brdy

Smíšená listnatá alej byla vysazená začátkem 19. století. Tehdy lemovala hlavní spojnici Příbrami s Plzní, pro stínění v letních dnech i lepší orientaci za mlhy či hustého sněžení v drsných podmínkách Brd. Alej pamatuje největší rozmach obcí Záběhlá a Padrť, které spojovala. Celá oblast se později stala součástí vojenského výcvikového prostoru a nejprve za války a podruhé v roce 1952 byli obyvatelé Záběhlé i Padrtě ze svých domovů vyhnáni a domy srovnány se zemí. Dnes, po mnoha desítkách let zákazu vstupu, je alej jako součást CHKO Brdy opět přístupná veřejnosti. Nejvýznamnějsí stromořadí Brd bylo nyní vyhlášeno za památné.  více …


Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz