Středočeské
Zelenenoviny.cz

U Padrťských rybníků se opět pasou krávy

26.5.2021 | CHKO Brdy

Změny v současné zemědělské politice způsobily, že velká část trvalých travních porostů a luk v chráněných krajinných oblastech není udržována sečením, ale spásáním stády ovcí nebo dobytka. Pastva, důležitá pro zachování bezlesí krajiny, probíhá v CHKO Brdy již šestým rokem. 


Přestože jarní počasí si dává načas, na loukách u Padrtí se od začátku týdne pase stádo skotu, krav a jalovic. Pastva, nezbytná pro zachování bezlesí a otevřených luk, zde probíhá již šestým rokem ve spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a vlastníka pozemků, Vojenských lesů a statků ČR, s.p..

AOPK ČR jakožto zadavatel managementového opatření zajišťuje financování z dotačního programu Péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, VLS ČR, s.p. mají na starosti zvířata a péči o ně.

V letošním roce se zde poprvé pasou zvířata přímo z ekologických chovů VLS ČR, s.p.. Konkrétně jde o dvacítku jedinců z ekofarem zemědělské správy VLS ČR s.p. Bražec v Doupovských horách na Karlovarsku. Jde o křížence plemen Simentál a Hereford, kteří se dokáží přizpůsobit drsnějším podmínkám a využívat i méně kvalitní pastevní porosty. Krávy se na rozlehlých plochách celkem 40 hektarů budou pást až do podzimu, aby louky nezarůstaly třtinou, ostružiním a nálety dřevin.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: CHKO Brdy

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz