Středočeské
Zelenenoviny.cz

Inteligentní veřejné osvětlení v Jesenici

9.8.2018 | Město Jesenice

Světelný smog, jak se populárně označuje rušivé noční osvětlení, má negativní vliv na volně žijící živočichy, zejména na hmyz, ptáky a noční lovce. Ovlivňuje i rostliny, jako například růst stromů, a v neposlední řadě má negativně zdravotní vliv na nás, na lidi. Světelné znečištění představuje riziko ekologické, zdravotní i bezpečnostní, ochuzuje nás o pohled na noční hvězdnou oblohu, a stojí množství peněz i energie. S touto problematikou se rozhodlo bojovat město Jesenice, které na konci července 2018 dokončilo instalaci části veřejného osvětlení se speciálním filtrem modrého světla s regulací a koridorovým svícením. Díky LED technologii je osvětlení zároveň ekonomicky úsporné.


Vzhledem ke stáří a různorodosti stožárů a výložníků byla podél celé ulice Budějovická provedena výměna stávajících stožárů za nový jednotný typ o celkové výšce svítidla 8,2 m. Dále byl položen do země přívodní kabel pro přizemnění stožárů. Nové výložníky byly osazeny moderními LED svítidly se zabudovanými stmívači, které jsou naprogramované na snížení výkonu v nočních hodinách o 20 %. Svítidla jsou osazena speciálními filtry, snižujícími podíl modré složky světla, které je pro zdraví spících lidí nebezpečné. Zabraňuje totiž vylučování hormonu  melatoninu, který umožňuje kvalitní spánek a snižuje riziko rakoviny. 

Celkem bylo vyměněno 50 ks svítidel a stožárů, a bez mála 2 kilometry nového kabelového vedení. Výměnou došlo k úspoře elektrické enegie díky svítidlům s inteligentní LED technologií, ke snížení poruchovosti, bezpečnosti a komfortu občanů.

Dále budou probíhat dočišťovací práce po dokončení stavby, jako je úklid chodníků, dopískování chodníků, odstranění štěrků a větších kamenů, opravy dílčích poškození zámkové dlažby aj. Do konce roku je naplánována výměna dalších osmi stožárů a svítidel v ul. Říčanská, která naváže na dokončenou rekonstrukci.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Město Jesenice

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz