Středočeské
Zelenenoviny.cz

Revitalizace Bukovky v Kladně

5.5.2020 | město Kladno

Bukovka a Ostrovecké údolí ležící mezi centrem města, sídlištěm V. Lanny, Podprůhonem a Ostrovcem, bylo poněkud zpustlé území, které nejvíc navštěvovala divoká prasata. Aby se proměnilo v místo pro rekreaci obyvatel Kladna, rozhodlo se město pro celkovou revitalizaci. Jak se přeměna vede můžete zhodnoti při své návštěvě sami. 


Na úpravy Ostroveckého údolí si nechalo město loni zpracovat studii, která území rozdělila na jedenáct dílčích ploch. U každé zhodnotila současný stav a navrhla konkrétní zásahy a způsob další údržby. K tématu se také uskutečnila dvě setkání s občany, v rámci kterých představil výslednou studii i harmonogram prací veřejnosti vedoucí odboru životního prostředí Radovan Víta.

Aktuálně je z peněz na letošní úpravy území vyčerpáno zhruba 120 tisíc korun za práce v sadu. Významnou část prací udělali vlastními silami pracovníci odboru životního prostředí. Na čištění sadu se ale v březnu, v době vegetačního klidu, podílelo i sedmnáct studentů Gymnázia Kladno se svým pedagogem. „Vyčištěn byl hektarový prostor sadu Bukovka. Cesty a přístupy na centrální louku jsou vyřezány a na některých místech jsou vysazeny nové stromy, zejména duby. Vyřezané dříví se seštěpkovalo a nyní bude štěpka použita pro prvotní cesty skrz sad. Práce propojily plochy výřezů dělané po menších částech v letech 2017 až 2019 a žádné stromy o obvodu větším než 80 cm nebyly káceny,“ poznamenal primátor.

Dno Ostroveckého údolí rozryté divokými prasaty bylo zaválcováním upraveno a zároveň doseto semeny lučních rostlin. V lemu směrem k bývalé zásobní zahradě byl připraven prostor pro výsadbu aleje ovocných stromů. Dílčí výřezy a dosadby dřevin město zadalo firmě Zakládání a údržba zeleně s.r.o. v prostoru budoucího psího hřiště poblíž ulice Pod Bukovkou, u centrální louky a na svahu k ulici Vojtěcha Lanny. Cena za tyto práce činila 95 tisíc korun.

„Nyní v sadu Bukovka probíhá hodnocení druhů a stavu jednotlivých stromů. Staré ovocné stromy budou citlivě prořezány a pak bude možné vytipovat a postupně objednat stromy na doplnění sadu.  V průběhu tohoto roku plánuje odbor také zadání projektu pro práci s vodou, cestní sítí a dalšími věcmi, které vyžadují podrobnější zpracování,“ konstatovala zastupitelka Anna Gamanová a dodala: „Údolí však kromě sadu obsahuje také další plochy, které je vhodné obnovit, je naprosto nutné upravit koryto, kudy odtékají při přívalových deštích balastní vody a tak dále, to jsou úkoly dalších let v závislosti na financích.“

Redakčně upraveno

Zdroj: Kladno

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz