Středočeské
Zelenenoviny.cz

Sčítání netopýrů

13.4.2020 | CHKO Český Kras

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) vznikla v roce 1991 za účelem zlepšení spolupráce mezi odborníky a amatéry zabývající se netopýry. Posláním této nevládní organizace je koordinace ochrany a výzkumu netopýrů. ČESON shromažďuje informace a poznatky o problémech, upozorňuje na ně odpovědné orgány, navrhuje jejich řešení a vypracovává expertizy v oboru ochrany netopýrů  Výrazně se podílí na monitoringu netopýřích populací v ČR a reprezentuje státní ochranu netopýrů v tuzemsku i zahraničí. Pod jeho záštitou i letos proběhlo sčítání tohoto ohroženého živočišného druhu. 


V posledním lednovém a prvním únorovém týdnu probíhal již 52. ročník tradičního zimního sčítání netopýrů na zimovištích. Letos se na území CHKO Český kras netopýři počítali v 85 podzemních prostorách.

Počasí pro sčítání bylo spíše nepříznivé. Sice zimní, ale teplé (ve dne několik stupňů nad nulou, v noci kolem nuly) počasí zapříčinilo menší množství zimujících tzv. chladnomilných druhů netopýrů (černého, pestrého a večerního), kteří se v takovém teple nemají potřebu skrývat v podzemních prostorách.

Celkem bylo spočítáno 2 831 jedinců 14 druhů netopýrů. Jak je možné vidět z grafu, u netopýra velkého s potěšením pozorujeme zastavení populačního propadu sledovaného od roku 2017 a počty sečtených vrápenců malých mírně narůstají, ostatní se víceméně nemění. V grafu nejsou uvedeny druhy netopýrů, jejichž počet bývá méně než 10 jedinců.

Redakčně upraveno

Zdroj: CHKO Český Kras

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz