Středočeské
Zelenenoviny.cz

Úklid národní přírodní památky Ve Studeném

17.4.2020 | AOPK

Národní přírodní rezervace Ve Studeném byla vyhlášena roku 1935 jako první chráněné území v okrese Benešov. Nachází se v katastrálním území Samechov obce Chocerady podél levého břehu sázavského meandru, na úbočí hřebene Spáleného vrchu. Na začátku března proběhl dobrovolnický úklid této přírodní lokality. 


Skupina členů Ligy lesní moudrosti v sobotu 7.3.2020 provedla úklid lesa v části národní přírodní rezervace Ve Studeném.

Vlastní chráněné území je v bezzásahovém režimu, ovšem vzhledem k poloze na okraji plošiny sem vítr zafouká různé plasty z okolí. I když je pohyb na strmém svahu nesnadný, účastníkům akce se podařilo zbytky plastových pytlů a obalů najít a vysbírat. Akce proběhla dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Střední Čechy. Účastníci se během akce seznámili s místní květenou i několika druhy saprotrofních hub. Diskutovalo se i nad těžbou kůrovcem napadených lesních porostů, která probíhá v okolí chráněného území.

Redakčně upraveno

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz