Středočeské
Zelenenoviny.cz

Zprávy ze Středních Čech

Projekt „BUSpark“ v Sedlci u Kutné Hory

21.3.2019 | Město Kutná Hora

Kutná Hora – Sedlec je velkým návštěvnickým magnetem díky historickému areálu cisterciáckého kláštera s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a kostnice - kaple Všech svatých. Při roční návštěvnosti až 300.000 turistů postrádá území dostatečně kapacitní plochu pro parkování autobusů a osobních automobilů návštěvníků. Radnice v Kutné hoře se snaží zajistit nejen parkovací místa, ale i prostor pro zastavení se návštěvníků v klidové zóně.  více …


Houštěcký les v Brandýse nad Labem

4.3.2019 | pavlamar

Městský úřad Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavy upozorňuje své občany na práce v Houšteckém lese, které budou probíhat v měsících únoru a březnu 2019. Neprosperující, seschlé stromy podél lesní cesty v Houšteckém lese budou z větší části ošetřeny - 26 stromů, bohužel 4 stromy budou muset být úplně odstraněny. Celý úsek v šíři cca 2 m v okolí cesty bude ošetřen, a to vč. podrostů stromů.  více …


Na Štěpánce budou nové stromy

1.3.2019 | Mladá Boleslav

Kůrovcová kamalamita v parku Štěpánka v Mladé Boleslavy si vyžádala masivní kácení napadených stromů. Město však již jedná s odborníky o výsadbě stromů nových, vzrostlých, které budou převezeny z nejbližšího okolí.  více …


Nové tůně v Milovicích

4.2.2019 | Naše voda

Bývalý vojenský prostor Milovice vytvořil unikátní domov pro stáda zubrů, divokých koní i praturů. V rezervaci se díky otevřenému prostoru daří i řadě vzácných živočichů, jako třeba listonoh letní a žábronožka letní. Najdeme zde širokou škálu ohrožených druhů brouků (chroustci, střevlíci, drabčíci nebo nosatci, a v neposlední řadě chrobáci, kteří jsou na trus velkých bíložravců přímo odkázáni). Rostou zde rozmanité druhy rostlin, z těch nejohroženějších hořec křížatý. Aby se vzácným živočichům i rostlinám v Milovické rezervaci dařilo, pamatují ochranářské organizace na její zvelebování.  více …


V CHKO Český kras vznikly nové mokřadní plochy

30.1.2019 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Opravou hráze u bývalého rybníka, který díky tomu trvale vysychal, se vytvořila plocha pro mokřad, který je napájen z nedaleké členité tůně. Bývalý rybník byl vyčištěn a propojen s trvale zamokřenou plochou o velikosti cca 0,44 ha, což vytvořilo ideální prostor pro vytvoření rozsáhlého vodního díla.  více …


Nová naučná stezka na Klobouček

17.12.2018 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Chráněná krajinná oblast Brdy má novou naučnou stezku, zaměřenou na lesní hospodářství. Naučná stezka je okružní a otevřely ji na podzim Vojenské lesy a statky ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Stezka začíná i končí u parkoviště v obci Obecnice. více …


Mladá Boleslav vysazuje dřeviny

13.12.2018 | Mladá Boleslav

15. listopadu bylo zahájeno rozsáhlé sázení dřevin v Mladé Boleslavy. Bude vysázeno celkem 257 stromů a 466 stálozelených keřů, což je výrazné navýšení podzimní výsadby oproti minulým rokům.  více …


Floristický park v Říčanech

7.12.2018 | Náš region

Centrální prostor Říčan v ulici Kozinova ležel dlouho ladem. Před časem byly v rámci urbanistické akce z prostoru vykáceny mohutné topoly a vedení města dalo slib, že zeleň do oblasti vrátí. Na konci října tohoto roku svůj slib splnilo a slavnostně otevřelo nový park Václava Havla. více …


Výdej nádob pro ukládání papíru a plastu zdarma

6.12.2018 | Město Český Brod

Český Brod rozšířil řady měst, vydávajících zdarma svým občanům nádoby na třídění recyklovatelného odpadu. Sběrné nádoby o obsahu 240  litrů na papír a plast usnadní třídění domácího odpadu.  více …


Lesní tělocvičny ve Středních Čechách

5.12.2018 | Lesy ČR

Na místě torza dětského hřiště v Klánovickém lese a dále u lesní cesty Dřínov ve Zlosyňském háji vybudovaly Lesy České republiky houpadla, malovací domek, balanční prolézačky nebo třeba šplhací totem. Nechybí ani lavičky pro rodiče.  více …


Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz