Středočeské
Zelenenoviny.cz

Zprávy ze Středních Čech

Králův Dvůr má sběrný dvůr

3.12.2020 | Region Berounsko

Obyvatelé rozrůstajícího se Králova Dvora už nemusí vozit odpad do sběrného dvora v Berouně - od podzimu už má město vlastní sběrný dvůr.  více …


Obnova zeleně v Roudnici

2.12.2020 | město Roudnice nad Labem

V lokalitě Smetanovo náměstí dnes pokročily práce na kompletní obnově tamější zeleně. Pokácené stromy do konce roku nahradí nová výsadba. Zásah je součástí avizované podzimní obnovy desítek usychajících dřevin na celém území Roudnice nad Labem. více …


CHKO Brdy aktivně pracuje na zadržování vody v krajině

27.11.2020 | AOPK ČR

Mokřady se zásadně podílejí na koloběhu vody v přírodě, pozitivně ovlivňují podnebí a zároveň poskytují domov a potravu mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů. Pomáhají také zmírňovat dopady klimatických změn. Mokřady ovšem čelí neustálému tlaku člověka a z krajiny postupně mizí. Proto se AOPK ČR aktivně snaží o budování mokřadů a zachovávání vody v krajině - úprava luk u Padrťských rybníků je dalším z mnoha kroků tímto směrem.  více …


Ořechobraní v Ořechovce

23.11.2020 | Kurýr Říčany

Ekocentrum Říčany funguje od roku 2003 a jeho posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Mezi mnoho akcí, které ekocentrum pořádalo, patří i Ořechobraní, které proběhlo na začátku měsíce října. Město Říčany tuto akci finančně podpořilo.  více …


Nové multifunkční hřiště

23.11.2020 | město Kolín

Míst pro sportování není nikdy dost, proto se radní v Kolíně rozhodli investovat do nového multifunkčního hřiště pro veřejnost.  více …


270 km nových cyklotras v Brdech

16.11.2020 | Středočeský kraj

Naše nejmladší chráněná krajinná oblast Brdy byla zřízena v roce 2016 na území zrušeného vojenského újezdu Brdy a několika stávajících brdských přírodních parků. Předmětem ochrany je přírodní bohatství s cennými lesními porosty, loukami, mokřady, vřesovišti a desítkami potoků. Jejímu rozšiřování pro širokou veřejnost a turistiku významně napomáhají i nově budované cyklostezky.  více …


Záchrana Rozchodníku huňatého

12.11.2020 | AOPK ČR

Rozchodník huňatý (Sedum villosum) je drobná, světle fialově kvetoucí rostlinka, vyhynutím ohrožený druh náležející do rodu rozchodník. Na rozdíl od svých příbuzných, které nalezneme obvykle na suchých stanovištích, dává přednost vlhkým biotopům. Mnoho lokalit, na kterých se rozchodník huňatý vyskytoval, zaniklo masivním odvodňováním a rozoráváním zamokřených luk nebo jejich přetvářením na extenzivní, kdy byly vyhnojeny a osety travinami. Aby tento ohrožený druh nezmizel zcela se stará i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. více …


Partnerství ve prospěch přírody

11.11.2020 | Středočeský kraj

Letošní podzim se v Brdech nesl ve znamení nově uzavřených partnerství, která mají za cíl podpořit rozvoj turistického potenciálu Brd a Podbrdska a zlepšit propagaci zdejších atraktivit. Dohodla se na tom organizace destinačního managementu Turistická oblast Brdy a Podbrdsko s Klubem českých turistů a Geoparkem Barrandien. více …


Litolská svodnice je čistá

4.11.2020 | AOPK ČR

Litolská svodnice už podle názvu svádí vodu z blízkého okolí do Labe. Vodní tok je dlouhý několik kilometrů, začíná u mostku směrem na Ostrou a vlévá se v Litoli do Labe. Před rokem bylo místo rekultivováno, zmizel prales z náletových dřevin, kolem vznikly mokřady a tůně. Místo bylo vyčištěno a nyní se ukázaly první kladné přínosy - potvrdil se zde výskyt ohrožené ryby Piskoře pruhovaného.  více …


Cyklostezka z Mnichovic do Kolovrat

21.10.2020 | město Říčany

Cyklostezka a in-line dráha vede z Kolovrat podél Říčanského potoka k Mlýnskému rybníku, městem pak k zimnímu stadionu. Odtud podél skautské klubovny a říčanských rybníků do Světic a pokračovat bude do Mnichovic. Příprava cyklostezky byla koordinována s dalšími dotčenými obcemi a městy. Kromě Říčany jsou to Praha - Kolovraty, Světice, Strančice, Všestary a Mnichovice. V říjnu 2020 se cyklostezka slavnostně otevřela veřejnosti.  více …


FILTRYvody.cz