Středočeské
Zelenenoviny.cz

Zprávy ze Středních Čech

Pravidelné prohlídky Práchovny

3.6.2021 | město Kolín

Rozhledna Práchovna se nachází na pravém břehu Labe, na Zálabské skále v severní části Kolína a je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Pozdně gotická věž, která byla postavena v 1. polovině 15. století (první písemná zmínka o “baště nad mlýnem podskalským” je z roku 1497) jako předsunuté opevnění kolínského hradu a severního předpolí města se vstupem na most přes Labe, je oblíbeným turistickým cílem. Od 19. června ji bude možné opět navštívit. více …


Opylování rostlin v Milovické rezervaci

2.6.2021 | Česká krajina

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů. V Přírodní rezervaci Milovice se tak čas vrátil zpět do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců. Unikátní přírodní rezervace láká i vědce.  více …


Komunitní chov zvířat v Říčanech

1.6.2021 | město Říčany

Ekocentrum Říčany, působí v Říčanech od roku 2003. Jeho posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Členové spolku prosazují uplatňování zásad udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Spolek zajišťuje mnoho ekologických akcí - mimo jiné i komunitní chov zvířat.  více …


U Padrťských rybníků se opět pasou krávy

26.5.2021 | CHKO Brdy

Změny v současné zemědělské politice způsobily, že velká část trvalých travních porostů a luk v chráněných krajinných oblastech není udržována sečením, ale spásáním stády ovcí nebo dobytka. Pastva, důležitá pro zachování bezlesí krajiny, probíhá v CHKO Brdy již šestým rokem.  více …


Odbahnění mokřadu v Jablonné

18.5.2021 | Středočeský kraj

Odbahnění mokřadu v Jablonné na Příbramsku bylo pro žijící žabky životně nutnou akcí. Ukázalo se totiž, že dramatický úbytek kuněk souvisel s jeho zazemňováním, podporovaným srážkově chudými roky a masivním zarůstáním lokality orobincem širolistým. Kuňky, jež patří k ohroženým druhům žab, proto byly odchyceny a přestěhovány do deponie – a nyní, po dokončení první etapy odbahňovacích a stavebních prací, se vrátily zpět do svého přirozeného prostředí.  více …


Zahrady na zelených parkánech otevřeny

20.4.2021 | město Kolín

Významná sakrální stavba města Kolína, kostel sv. Bartoloměje, je sice uzavřena, ale venkovní areál - Zahrada na zelených parkánech - je již od 1.4.2021 otevřen pro širokou veřejnost. Přijďte si i vy užít ojedinělou relaxační zónu v centru Kolína.  více …


Ekocentrum Huslík

15.4.2021 | Ekocentrum Huslík

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti. Jelikož je centrum opět otevřen podívejte se, co můžete zvířátkům přinést.  více …


Farmářské trhy v Berouně otevřeny

12.4.2021 | město Beroun

Od úterka 13.4.2021 se opět otevírají farmářské trhy na oblíbeném místě na Husově náměstí v Berouně. Sortiment je omezen, ale například sadbu zde najdete. Co všechno můžete na farmářském trhu koupit, najdete níže.  více …


Alej na Záběhlé

8.4.2021 | CHKO Brdy

Smíšená listnatá alej byla vysazená začátkem 19. století. Tehdy lemovala hlavní spojnici Příbrami s Plzní, pro stínění v letních dnech i lepší orientaci za mlhy či hustého sněžení v drsných podmínkách Brd. Alej pamatuje největší rozmach obcí Záběhlá a Padrť, které spojovala. Celá oblast se později stala součástí vojenského výcvikového prostoru a nejprve za války a podruhé v roce 1952 byli obyvatelé Záběhlé i Padrtě ze svých domovů vyhnáni a domy srovnány se zemí. Dnes, po mnoha desítkách let zákazu vstupu, je alej jako součást CHKO Brdy opět přístupná veřejnosti. Nejvýznamnějsí stromořadí Brd bylo nyní vyhlášeno za památné.  více …


Sysli věští jaro

21.3.2021 | AOPK

Sysel, jako všichni veverkovití, je hlodavcem, dorůstajícím délky cca 20 cm. Má hustý, hnědý kožich, krátký ocas a čtyřprsté končetiny. Zimu tráví hybernací, kdy dojde ke snížení dechové a tepové frekvence a výraznému poklesu tělesné teploty. Sysel se probouzí z hybernace právě teď.  více …


Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz