Středočeské
Zelenenoviny.cz

Dětské hřiště na Velkém sídlišti

02.11.2021

Obyvatelé Velkého sídliště v Berouně si přáli postavit pro své děti dětské hřiště. Radní Berouna našli v rozpočtu dostatek finančních prostředků, a tak mohlo na travnatém místě v Košťálově ulici vnziknout hrací místo pro malé i větší děti.  více …


Podzimní dušičkové slavnosti

26.10.2021

Atmosféru plnou podzimu, tajemna, světel, her, jídla a zábavy si můžete užít v sobotu 31.10.2021 v Kladně na Podzimních slavnostech. Akci pro malé i velké pořádá ve spolupráci s městem Kladno Kladenský zámek a Divadlo Lampion.  více …


Nové lesní hřiště v Kozičíně

18.10.2021

Herní prostor v části Příbrami - Kozičíně - je certifikovaný jako lanový park a je určeno všem dětem od věku 3 let. Lesní hřiště je navrženo jako bezobslužné, s celoročním využitím podle počasí. Jedná se o sestavu lanových, balančních a lezeckých překážek, a s ohledem na svou polohu  u vstupu do CHKO Brdy, bylo vybudováno z výhradně přírodních materiálů.  více …


Veřejnost pro rezervaci Milovice

18.10.2021

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal díky práci nadšenců domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů. Přírodní rezervace Milovice je součástí Evropsky významné lokality Milovice-Mladá. Nejcennější jsou zde zachovalé otevřené stepi, obývané řadou vzácných rostlin a živočichů. Výjimečná je zejména rozmanitost bezobratlých živočichů. Ve vysychajících tůních a kalužích tu najdeme například trilobitům podobné korýše listonoha letního a žábronožku letní. Přežívá tu řada vzácných a ohrožených brouků z řad chroustků, střevlíků, drabčíků, nosatců či chrobáků.  více …


Račí noc na Kokořínsku

27.09.2021

CHKO Kokořínsko - Máchův kraj zve všechny zájemce na přednášku o racích, žijících v ČR a následný odchyt raků. Zajímaví akce proběhne dne 22.10.2021 v Kokořínském dole.  více …


Dětské a workhoutové hřiště v Litávce

10.09.2021

Jedním z příjemných míst, které využívají občané města Příbram k rekreaci a odpočinku, je bezesporu Lesopark Litavka. Vedle naučné stezky s 12 informačními cedulemi a agilitního parku pro psy zde nově najdete i dětské a workhoutové hřiště.  více …


Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz