Středočeské
Zelenenoviny.cz

Opravené dopravní hřiště v Kutné Hoře

16.01.2019

Dne 20. prosince 2018 se děti z Domova mládeže a z okolních škol dočkaly předání zrekonstruovaného dopravního hřiště. Hřiště, nacházející se za Domovem dětí a mládeže Dominik, bylo dosud v nevyhovujícím stavu. Nově proto byla například vyměněna dopravní značení, vybudován kruhový objezd a umístěn světelný semafor. Areál je veřejnosti volně přístupný.  více …


Stezka pro cyklisty a chodce Sedlec

15.01.2019

Výstavba stezky pro chodce a cyklisty, spojnice mezi Kaňkem a městskou částí Sedlec, jejíž stavba byla zahájena v srpnu minulého roku, byla s předstihem dokončena v prosinci 2018. Stezka je součástí širšího konceptu, do kterého patří i cyklostezka Vrchlice více …


V Losinském potoce zase žijí vodní živočichové

11.01.2019

Odstraněním betonového opevnění a opravou vysokých spádových stupňů, které tvořily nepropustnou bariéru pro migraci živočichů, umožnily Lesy České republiky obnovu života v nejdelším z přítoků řeky Sázavy na Kutnohorsku. Do potoka se vrátila zákonem chráněná mihule potoční, vranka obecná, pstruh potoční a v kolmých stěnách břehů sídlí lednáček říční.  více …


Nová naučná stezka na Klobouček

17.12.2018

Chráněná krajinná oblast Brdy má novou naučnou stezku, zaměřenou na lesní hospodářství. Naučná stezka je okružní a otevřely ji na podzim Vojenské lesy a statky ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Stezka začíná i končí u parkoviště v obci Obecnice. více …


Hnědásek osikový se vrací do Libického luhu

14.12.2018

Hnědásek osikový je kriticky ohroženým druhem motýla. Jeho výskyt v Čechách byl vždy svázán s Polabím, na Moravě se pak vyskytoval v mnoha různých lesních oblastech, dokonce se rozšířil i do Slezska. V 50. letech minulého století však na Moravě vyhynul zcela, v Polabí se již vyskytuje pouze v přírodní rezervaci Dománovický les. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se rozhodla o jeho návrat do další původní oblasti, a to do Libického luhu, nacházejícího se u Velkého Oseka, kde meandry Labe vytváří vhodné biotopy. více …


Mladá Boleslav vysazuje dřeviny

13.12.2018

15. listopadu bylo zahájeno rozsáhlé sázení dřevin v Mladé Boleslavy. Bude vysázeno celkem 257 stromů a 466 stálozelených keřů, což je výrazné navýšení podzimní výsadby oproti minulým rokům.  více …


.

Reklama:

FILTRYvody.cz