Středočeské
Zelenenoviny.cz

Zelená páteř města Příbram

02.03.2020

Zelená páteř města je odpočinkovou oblastí protínající celé město od jihu k severu. Patří sem zejména rekreační areál Nového rybníka s dětským hříštěm a minigolfem. Dále klidová zóna na Rynečku s lanovým centrem, kombinovaným dětským hřištěm, seniorparkem a oploceným výběhem pro volný pohyb psů. Oblast zakončují rybníky Hořejší a Dolejší Obory. Po celé délce páteře vede upravená cyklostezka. Zelenou páteř nyní rozšiřuje další část - Čekalíkovský rybník. více …


Jindřichova skála - přírodní památka

06.01.2020

Jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst v Brdech leží při severním okraji CHKO, nedaleko obce Malá Víska. Vrchol Jindřichovy skály leží v nadmořské výšce 588 metrů nad mořem. Její současný název se datuje k počátku 20. století. Jmenuje se po majiteli komárovského panství knížeti Heinrichovi (Jindřichovi) z Hanau, kterému zdejší lesy patřily. Do té doby nesl tento kamenný útvar název Vísecká skála. V prosinci 2019 byla lokalita vyhlášena přírodní památkou.  více …


Zálabská skála v novém kabátě

06.12.2019

Zálabská skála není jen skalnatý masiv, který se zvedá od labského nábřeží, ale i přikrčené nízké domky nad ním a kamenné zídky v rozvlněném terénu, kde nenajdeme asfalt a dokonce ani beton. Jde o jednu z posledních lokalit, kde Kolín autenticky připomíná svou podobu z minulých století. Proto se město ve spolupráci s občanským spolkem Zálabská skála rozhodlo osobitou kolínskou lokalitu zrevitalizovat.  více …


Nové tůně v Brdech

26.11.2019

Tůně vznikají oddělením od říčních či potočních toků, syceny jsou průsakem vody z propustných vrstev nebo vodou při záplavách či velkých deštích. Charakteristikou tůní je jejich zastíněnost okolními stromy, kdy spadané listí a zetlelé rostlinné části se ukládají na dně. To se zde postupně rozkládá a vytváří u dna anaerobní materiál, skýtající ideální podmínky pro život velkého množství rostlinných i živočišných druhů a mikroorganizmů. Nezměrný význam tůní v krajině si uvědomují i v CHKO Brdy. více …


Obnovení hřiště Na Cvičné

20.11.2019

Skupina dobrovolníků z Březových hor iniciovala revitalizaci plácku Na Cvičné, který se v minulosti díky opravám kanalizace propadl. Město Příbram jej po jednání s místními obyvateli zařadilo do projektu Sport 2030 a dne 2.listopadu bylo hřiště oficiálně předáno do užívání místním dětem.  více …


Čistírna odpadních vod ve Slaném

09.10.2019

10. září 2019 byla slavnostně spuštěna do provozu čistírna odpadních vod ve Slaném - Blahoticích po náročné rekonstrukci. Stavební práce na navýšení kapacity a modernizaci trvaly dva roky. Čistírna nyní disponuje tou nejmodernější technologií.  více …


FILTRYvody.cz