Středočeské
Zelenenoviny.cz

Kolín nabízí popelnice na plast zdarma

22.03.2019

Každou minutu se na světě prodá milion plastových lahví. Kolik se prodá igelitových pytlů nebo tašek, to světové statistiky neuvádějí, nicméně všichni si umíme představit to ohromné množství. Omezit výrobu jednorázových plastových výrobků může každý z nás tím, že je nebude kupovat. A když už se tak stane, tak je bude třídit a sbírat k recyklaci. Česká města tuto výzvu přijala a nabízí svým občanům nádoby na plasty zdarma. Kolín je jedním z nich.  více …


Projekt „BUSpark“ v Sedlci u Kutné Hory

21.03.2019

Kutná Hora – Sedlec je velkým návštěvnickým magnetem díky historickému areálu cisterciáckého kláštera s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a kostnice - kaple Všech svatých. Při roční návštěvnosti až 300.000 turistů postrádá území dostatečně kapacitní plochu pro parkování autobusů a osobních automobilů návštěvníků. Radnice v Kutné hoře se snaží zajistit nejen parkovací místa, ale i prostor pro zastavení se návštěvníků v klidové zóně.  více …


Houštěcký les v Brandýse nad Labem

04.03.2019

Městský úřad Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavy upozorňuje své občany na práce v Houšteckém lese, které budou probíhat v měsících únoru a březnu 2019. Neprosperující, seschlé stromy podél lesní cesty v Houšteckém lese budou z větší části ošetřeny - 26 stromů, bohužel 4 stromy budou muset být úplně odstraněny. Celý úsek v šíři cca 2 m v okolí cesty bude ošetřen, a to vč. podrostů stromů.  více …


Na Štěpánce budou nové stromy

01.03.2019

Kůrovcová kamalamita v parku Štěpánka v Mladé Boleslavy si vyžádala masivní kácení napadených stromů. Město však již jedná s odborníky o výsadbě stromů nových, vzrostlých, které budou převezeny z nejbližšího okolí.  více …


Nové tůně v Milovicích

04.02.2019

Bývalý vojenský prostor Milovice vytvořil unikátní domov pro stáda zubrů, divokých koní i praturů. V rezervaci se díky otevřenému prostoru daří i řadě vzácných živočichů, jako třeba listonoh letní a žábronožka letní. Najdeme zde širokou škálu ohrožených druhů brouků (chroustci, střevlíci, drabčíci nebo nosatci, a v neposlední řadě chrobáci, kteří jsou na trus velkých bíložravců přímo odkázáni). Rostou zde rozmanité druhy rostlin, z těch nejohroženějších hořec křížatý. Aby se vzácným živočichům i rostlinám v Milovické rezervaci dařilo, pamatují ochranářské organizace na její zvelebování.  více …


V CHKO Český kras vznikly nové mokřadní plochy

30.01.2019

Opravou hráze u bývalého rybníka, který díky tomu trvale vysychal, se vytvořila plocha pro mokřad, který je napájen z nedaleké členité tůně. Bývalý rybník byl vyčištěn a propojen s trvale zamokřenou plochou o velikosti cca 0,44 ha, což vytvořilo ideální prostor pro vytvoření rozsáhlého vodního díla.  více …


.

Reklama:

FILTRYvody.cz