Středočeské
Zelenenoviny.cz

Králův Dvůr má sběrný dvůr

03.12.2020

Obyvatelé rozrůstajícího se Králova Dvora už nemusí vozit odpad do sběrného dvora v Berouně - od podzimu už má město vlastní sběrný dvůr.  více …


Obnova zeleně v Roudnici

02.12.2020

V lokalitě Smetanovo náměstí dnes pokročily práce na kompletní obnově tamější zeleně. Pokácené stromy do konce roku nahradí nová výsadba. Zásah je součástí avizované podzimní obnovy desítek usychajících dřevin na celém území Roudnice nad Labem. více …


CHKO Brdy aktivně pracuje na zadržování vody v krajině

27.11.2020

Mokřady se zásadně podílejí na koloběhu vody v přírodě, pozitivně ovlivňují podnebí a zároveň poskytují domov a potravu mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů. Pomáhají také zmírňovat dopady klimatických změn. Mokřady ovšem čelí neustálému tlaku člověka a z krajiny postupně mizí. Proto se AOPK ČR aktivně snaží o budování mokřadů a zachovávání vody v krajině - úprava luk u Padrťských rybníků je dalším z mnoha kroků tímto směrem.  více …


Ořechobraní v Ořechovce

23.11.2020

Ekocentrum Říčany funguje od roku 2003 a jeho posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Mezi mnoho akcí, které ekocentrum pořádalo, patří i Ořechobraní, které proběhlo na začátku měsíce října. Město Říčany tuto akci finančně podpořilo.  více …


Nové multifunkční hřiště

23.11.2020

Míst pro sportování není nikdy dost, proto se radní v Kolíně rozhodli investovat do nového multifunkčního hřiště pro veřejnost.  více …


270 km nových cyklotras v Brdech

16.11.2020

Naše nejmladší chráněná krajinná oblast Brdy byla zřízena v roce 2016 na území zrušeného vojenského újezdu Brdy a několika stávajících brdských přírodních parků. Předmětem ochrany je přírodní bohatství s cennými lesními porosty, loukami, mokřady, vřesovišti a desítkami potoků. Jejímu rozšiřování pro širokou veřejnost a turistiku významně napomáhají i nově budované cyklostezky.  více …


.

Reklama:

FILTRYvody.cz