Středočeské
Zelenenoviny.cz

Pravidelné prohlídky Práchovny

03.06.2021

Rozhledna Práchovna se nachází na pravém břehu Labe, na Zálabské skále v severní části Kolína a je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Pozdně gotická věž, která byla postavena v 1. polovině 15. století (první písemná zmínka o “baště nad mlýnem podskalským” je z roku 1497) jako předsunuté opevnění kolínského hradu a severního předpolí města se vstupem na most přes Labe, je oblíbeným turistickým cílem. Od 19. června ji bude možné opět navštívit. více …


Opylování rostlin v Milovické rezervaci

02.06.2021

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů. V Přírodní rezervaci Milovice se tak čas vrátil zpět do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců. Unikátní přírodní rezervace láká i vědce.  více …


Komunitní chov zvířat v Říčanech

01.06.2021

Ekocentrum Říčany, působí v Říčanech od roku 2003. Jeho posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Členové spolku prosazují uplatňování zásad udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Spolek zajišťuje mnoho ekologických akcí - mimo jiné i komunitní chov zvířat.  více …


U Padrťských rybníků se opět pasou krávy

26.05.2021

Změny v současné zemědělské politice způsobily, že velká část trvalých travních porostů a luk v chráněných krajinných oblastech není udržována sečením, ale spásáním stády ovcí nebo dobytka. Pastva, důležitá pro zachování bezlesí krajiny, probíhá v CHKO Brdy již šestým rokem.  více …


Odbahnění mokřadu v Jablonné

18.05.2021

Odbahnění mokřadu v Jablonné na Příbramsku bylo pro žijící žabky životně nutnou akcí. Ukázalo se totiž, že dramatický úbytek kuněk souvisel s jeho zazemňováním, podporovaným srážkově chudými roky a masivním zarůstáním lokality orobincem širolistým. Kuňky, jež patří k ohroženým druhům žab, proto byly odchyceny a přestěhovány do deponie – a nyní, po dokončení první etapy odbahňovacích a stavebních prací, se vrátily zpět do svého přirozeného prostředí.  více …


Zahrady na zelených parkánech otevřeny

20.04.2021

Významná sakrální stavba města Kolína, kostel sv. Bartoloměje, je sice uzavřena, ale venkovní areál - Zahrada na zelených parkánech - je již od 1.4.2021 otevřen pro širokou veřejnost. Přijďte si i vy užít ojedinělou relaxační zónu v centru Kolína.  více …


Nejčtenější ve Středočeském kraji:

FILTRYvody.cz