Středočeské
Zelenenoviny.cz

Komunitní chov zvířat v Říčanech

01.06.2021

Ekocentrum Říčany, působí v Říčanech od roku 2003. Jeho posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Členové spolku prosazují uplatňování zásad udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Spolek zajišťuje mnoho ekologických akcí - mimo jiné i komunitní chov zvířat.  více …


U Padrťských rybníků se opět pasou krávy

26.05.2021

Změny v současné zemědělské politice způsobily, že velká část trvalých travních porostů a luk v chráněných krajinných oblastech není udržována sečením, ale spásáním stády ovcí nebo dobytka. Pastva, důležitá pro zachování bezlesí krajiny, probíhá v CHKO Brdy již šestým rokem.  více …


Odbahnění mokřadu v Jablonné

18.05.2021

Odbahnění mokřadu v Jablonné na Příbramsku bylo pro žijící žabky životně nutnou akcí. Ukázalo se totiž, že dramatický úbytek kuněk souvisel s jeho zazemňováním, podporovaným srážkově chudými roky a masivním zarůstáním lokality orobincem širolistým. Kuňky, jež patří k ohroženým druhům žab, proto byly odchyceny a přestěhovány do deponie – a nyní, po dokončení první etapy odbahňovacích a stavebních prací, se vrátily zpět do svého přirozeného prostředí.  více …


Zahrady na zelených parkánech otevřeny

20.04.2021

Významná sakrální stavba města Kolína, kostel sv. Bartoloměje, je sice uzavřena, ale venkovní areál - Zahrada na zelených parkánech - je již od 1.4.2021 otevřen pro širokou veřejnost. Přijďte si i vy užít ojedinělou relaxační zónu v centru Kolína.  více …


Ekocentrum Huslík

15.04.2021

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti. Jelikož je centrum opět otevřen podívejte se, co můžete zvířátkům přinést.  více …


Farmářské trhy v Berouně otevřeny

12.04.2021

Od úterka 13.4.2021 se opět otevírají farmářské trhy na oblíbeném místě na Husově náměstí v Berouně. Sortiment je omezen, ale například sadbu zde najdete. Co všechno můžete na farmářském trhu koupit, najdete níže.  více …


.

Reklama:

FILTRYvody.cz