Středočeské
Zelenenoviny.cz

Nové tůně v Milovicích

04.02.2019

Bývalý vojenský prostor Milovice vytvořil unikátní domov pro stáda zubrů, divokých koní i praturů. V rezervaci se díky otevřenému prostoru daří i řadě vzácných živočichů, jako třeba listonoh letní a žábronožka letní. Najdeme zde širokou škálu ohrožených druhů brouků (chroustci, střevlíci, drabčíci nebo nosatci, a v neposlední řadě chrobáci, kteří jsou na trus velkých bíložravců přímo odkázáni). Rostou zde rozmanité druhy rostlin, z těch nejohroženějších hořec křížatý. Aby se vzácným živočichům i rostlinám v Milovické rezervaci dařilo, pamatují ochranářské organizace na její zvelebování.  více …


V CHKO Český kras vznikly nové mokřadní plochy

30.01.2019

Opravou hráze u bývalého rybníka, který díky tomu trvale vysychal, se vytvořila plocha pro mokřad, který je napájen z nedaleké členité tůně. Bývalý rybník byl vyčištěn a propojen s trvale zamokřenou plochou o velikosti cca 0,44 ha, což vytvořilo ideální prostor pro vytvoření rozsáhlého vodního díla.  více …


Opravené dopravní hřiště v Kutné Hoře

16.01.2019

Dne 20. prosince 2018 se děti z Domova mládeže a z okolních škol dočkaly předání zrekonstruovaného dopravního hřiště. Hřiště, nacházející se za Domovem dětí a mládeže Dominik, bylo dosud v nevyhovujícím stavu. Nově proto byla například vyměněna dopravní značení, vybudován kruhový objezd a umístěn světelný semafor. Areál je veřejnosti volně přístupný.  více …


Stezka pro cyklisty a chodce Sedlec

15.01.2019

Výstavba stezky pro chodce a cyklisty, spojnice mezi Kaňkem a městskou částí Sedlec, jejíž stavba byla zahájena v srpnu minulého roku, byla s předstihem dokončena v prosinci 2018. Stezka je součástí širšího konceptu, do kterého patří i cyklostezka Vrchlice více …


V Losinském potoce zase žijí vodní živočichové

11.01.2019

Odstraněním betonového opevnění a opravou vysokých spádových stupňů, které tvořily nepropustnou bariéru pro migraci živočichů, umožnily Lesy České republiky obnovu života v nejdelším z přítoků řeky Sázavy na Kutnohorsku. Do potoka se vrátila zákonem chráněná mihule potoční, vranka obecná, pstruh potoční a v kolmých stěnách břehů sídlí lednáček říční.  více …


Nová naučná stezka na Klobouček

17.12.2018

Chráněná krajinná oblast Brdy má novou naučnou stezku, zaměřenou na lesní hospodářství. Naučná stezka je okružní a otevřely ji na podzim Vojenské lesy a statky ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Stezka začíná i končí u parkoviště v obci Obecnice. více …


FILTRYvody.cz