Středočeské
Zelenenoviny.cz

Zálabská skála v novém kabátě

06.12.2019

Zálabská skála není jen skalnatý masiv, který se zvedá od labského nábřeží, ale i přikrčené nízké domky nad ním a kamenné zídky v rozvlněném terénu, kde nenajdeme asfalt a dokonce ani beton. Jde o jednu z posledních lokalit, kde Kolín autenticky připomíná svou podobu z minulých století. Proto se město ve spolupráci s občanským spolkem Zálabská skála rozhodlo osobitou kolínskou lokalitu zrevitalizovat.  více …


Nové tůně v Brdech

26.11.2019

Tůně vznikají oddělením od říčních či potočních toků, syceny jsou průsakem vody z propustných vrstev nebo vodou při záplavách či velkých deštích. Charakteristikou tůní je jejich zastíněnost okolními stromy, kdy spadané listí a zetlelé rostlinné části se ukládají na dně. To se zde postupně rozkládá a vytváří u dna anaerobní materiál, skýtající ideální podmínky pro život velkého množství rostlinných i živočišných druhů a mikroorganizmů. Nezměrný význam tůní v krajině si uvědomují i v CHKO Brdy. více …


Obnovení hřiště Na Cvičné

20.11.2019

Skupina dobrovolníků z Březových hor iniciovala revitalizaci plácku Na Cvičné, který se v minulosti díky opravám kanalizace propadl. Město Příbram jej po jednání s místními obyvateli zařadilo do projektu Sport 2030 a dne 2.listopadu bylo hřiště oficiálně předáno do užívání místním dětem.  více …


Čistírna odpadních vod ve Slaném

09.10.2019

10. září 2019 byla slavnostně spuštěna do provozu čistírna odpadních vod ve Slaném - Blahoticích po náročné rekonstrukci. Stavební práce na navýšení kapacity a modernizaci trvaly dva roky. Čistírna nyní disponuje tou nejmodernější technologií.  více …


Minigolf na Marvánku

01.10.2019

Říčanský rekreační prostor v blízkosti rybníku Marvánek, který byl nedávno odbahněn a okolí upraveno, se rozrostl o nové, devítijamkové, golfové hřiště. Jde o projekt, odhlasovaný občany města v rámci 2.ročníku participativního rozpočtování.  více …


Rybník Dolní Židovka je opraven

25.09.2019

Lesy ČR v rámci programu Vracíme vodu lesu opravily další rybník, tentokrát ve Středočeském kraji na Nymbursku. Rybník Dolní Židovka byl domovem pro zvláště chráněné druhy obratlovců – skokana skřehotavého a krutihlava obecného, kteří byli před vypuštěním rybníka přeneseni a nyní se do opraveného vodního díla vrátí. více …


.

Reklama:

FILTRYvody.cz