Středočeské
Zelenenoviny.cz

Nové multifunkční hřiště

23.11.2020

Míst pro sportování není nikdy dost, proto se radní v Kolíně rozhodli investovat do nového multifunkčního hřiště pro veřejnost.  více …


270 km nových cyklotras v Brdech

16.11.2020

Naše nejmladší chráněná krajinná oblast Brdy byla zřízena v roce 2016 na území zrušeného vojenského újezdu Brdy a několika stávajících brdských přírodních parků. Předmětem ochrany je přírodní bohatství s cennými lesními porosty, loukami, mokřady, vřesovišti a desítkami potoků. Jejímu rozšiřování pro širokou veřejnost a turistiku významně napomáhají i nově budované cyklostezky.  více …


Záchrana Rozchodníku huňatého

12.11.2020

Rozchodník huňatý (Sedum villosum) je drobná, světle fialově kvetoucí rostlinka, vyhynutím ohrožený druh náležející do rodu rozchodník. Na rozdíl od svých příbuzných, které nalezneme obvykle na suchých stanovištích, dává přednost vlhkým biotopům. Mnoho lokalit, na kterých se rozchodník huňatý vyskytoval, zaniklo masivním odvodňováním a rozoráváním zamokřených luk nebo jejich přetvářením na extenzivní, kdy byly vyhnojeny a osety travinami. Aby tento ohrožený druh nezmizel zcela se stará i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. více …


Partnerství ve prospěch přírody

11.11.2020

Letošní podzim se v Brdech nesl ve znamení nově uzavřených partnerství, která mají za cíl podpořit rozvoj turistického potenciálu Brd a Podbrdska a zlepšit propagaci zdejších atraktivit. Dohodla se na tom organizace destinačního managementu Turistická oblast Brdy a Podbrdsko s Klubem českých turistů a Geoparkem Barrandien. více …


Litolská svodnice je čistá

04.11.2020

Litolská svodnice už podle názvu svádí vodu z blízkého okolí do Labe. Vodní tok je dlouhý několik kilometrů, začíná u mostku směrem na Ostrou a vlévá se v Litoli do Labe. Před rokem bylo místo rekultivováno, zmizel prales z náletových dřevin, kolem vznikly mokřady a tůně. Místo bylo vyčištěno a nyní se ukázaly první kladné přínosy - potvrdil se zde výskyt ohrožené ryby Piskoře pruhovaného.  více …


Cyklostezka z Mnichovic do Kolovrat

21.10.2020

Cyklostezka a in-line dráha vede z Kolovrat podél Říčanského potoka k Mlýnskému rybníku, městem pak k zimnímu stadionu. Odtud podél skautské klubovny a říčanských rybníků do Světic a pokračovat bude do Mnichovic. Příprava cyklostezky byla koordinována s dalšími dotčenými obcemi a městy. Kromě Říčany jsou to Praha - Kolovraty, Světice, Strančice, Všestary a Mnichovice. V říjnu 2020 se cyklostezka slavnostně otevřela veřejnosti.  více …


FILTRYvody.cz