Středočeské
Zelenenoviny.cz

Akce Ukliďme Kladno se blíží!

23.09.2019

Už na jaře, v 6. dubna 2019, proběhl velký úklid města Kladna, inspirován celorepublikovými akcemi "Ukliďme svět, ukliďme Česko" , kdy stovky dobrovolníků vyčistili za podpory kladenské radnice a společnosti Esa s.r.o. na šesti různých vytipovaných místech města. Nyní radnice vyzývá k druhé, podzimní části, která bude zahrnovat úklid lokalit, na jaře opomenutých. Přijďte i Vy pomoci s čistým a příjemným prostředím k životu.  více …


I v Kladně zavlažují stromy

28.08.2019

Se zvyšujícím se suchem řada měst začala pomáhat stromům v boji s přežitím v tropickém létu. Jako ideálním řešením se ukázaly závlahové vaky, které dávkují vodu stromům průběžně a zajišťují tak dostatek vláhy v suchých, letních dnech. Ani Kladno nezůstalo v péči o tolik potřebnou městskou zeleň pozadu.  více …


Kolín se stará o okrasnou zeleň

26.08.2019

Město Kolín ví, že zeleň napomáhá klimatu a vytváří v městském prostředí oázy klidu a pohody. Pro své občany proto upravil nově vzniklý park v Pražské ulici, který vznikl v rámci revitalizace této ulice. Už jste se byli podívat?  více …


Kladno třídí baterie

26.08.2019

Z použitých baterií lze separovat železo a mangan, které se použijí v ocelářském průmyslu. Chemickou cestou lze získat zinek, nikl a kadmium. Dále získáme uhlík, mangan a oxidy zinku, které užijeme další cestou pro zpracování manganových nebo zinkových rud. Použité baterie jsou však především nebezpečným odpadem, jejich třídění je proto skutečně nutné.  více …


Festival Hrady CZ ekologicky

12.07.2019

Letní kulturní festival Hrady CZ je již tradiční letní kulturní akcí - letos proběhne již jeho 15. ročník. Jako vždy se bude hrát na významných historických památkách a to v osmi různých krajích České republiky. Organizátoři letos nově zavádějí pasivní třídění odpadků a zálohované vratné kelímky na pivo.  více …


Chytrá krajina Amálie

12.07.2019

Základní principy konceptu Chytrá krajina jsou optimalizace hospodaření s vodou, minimalizace dopadů sucha a povodní, minimalizace eroze půdy, podpora biodiverzity, zvýšení estetické hodnoty krajiny. Centrum pro vodu, půdu a krajinu vytváří takový chytrý kus krajiny u středočeských Lán. více …


.

Reklama:

FILTRYvody.cz